«Συναγερμός» στο ΥΠΕΝ για να προχωρήσουν τα PPAs της βιομηχανίας – Σχέδιο για επιδότηση μπαταριών – Ξαναμπαίνει στο τραπέζι η αλλαγή στη σειρά προτεραιότητας των έργων ΑΠΕ στον ΑΔΜΗΕ

Παρεμβάσεις που να εξασφαλίζουν ότι θα είναι εφικτή η υλοποίηση των «πράσινων» PPAs της βιομηχανίας, θέλει να περιλάβει πάση θησεία το ΥΠΕΝ, στο συνολικό σχέδιο που επεξεργάζεται για την απελευθέρωση ηλεκτρικού «χώρου».

Βασικό «αγκάθι» που πρέπει να ξεπεράσει, ωστόσο, είναι το πως θα καταφέρει να συνδυάσει την αύξηση των περιορισμών έγχυσης στα έργα ΑΠΕ που θα λάβουν εφεξής όρους σύνδεσης, με την ανάγκη να μείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στις οποίες κλείνονται τα PPAs της βιομηχανίας με τους παραγωγούς ΑΠΕ.

 

Αυτή τη στιγμή ο στατικός περιορισμός έγχυσης για τα φωτοβολταϊκά είναι καθορισμένος στο 72%, ή αντίστροφα ο «κόφτης» είναι στο 28%. Για την καλύτερη αξιοποίηση του «χώρου» που θα απελευθερωθεί, τα συγκεκριμένα ποσοστά πρόκειται να αυξηθούν περαιτέρω, στα επίπεδα που θα γνωμοδοτήσει η Ομάδα Διοίκησης Έργου. Μία προκαταρκτική εκτίμηση τοποθετεί το στατικό πλαφόν για τα φωτοβολταϊκά στο 55-60% και επομένως τον «κόφτη» στο 40-45%.

Οι αυξημένοι ωστόσο περιορισμοί έγχυσης ανατρέπουν το σκηνικό για τα «πράσινα» PPAs που έχουν ήδη συναφθεί, όπως τις διμερείς συμβάσεις ανάμεσα στη ΔΕΗ και τη Viohalco όπως και την ΤΙΤΑΝ. Έτσι, καθώς θα τροποποιήσουν την παραγωγή του εμπλεκόμενου χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών, αλλάζουν τα δεδομένα πάνω στα οποία συμφωνήθηκε η τιμή αγοραπωλησίας της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιδότηση της μπαταρίας 

Για να αντισταθμιστεί αυτή η ανατροπή, η σκέψη του υπουργείου είναι να επιδοτήσει την προσθήκη μπαταριών behind the meter στα έργα. Με αυτό τον τρόπο, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών θα ξεπερνά το πλαφόν, αυτή θα αποθηκεύεται στις μπαταρίες, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των βιομηχανιών σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Όπως είναι φυσικό, η επιδότηση χρειάζεται έγκριση από την Κομισιόν, αφού πρόκειται για κρατική ενίσχυση. Επομένως, αν τελικά προκριθεί η συγκεκριμένη φόρμουλα από το ΥΠΕΝ, θα πρέπει το σχήμα επιδότησης να υποβληθεί στις Βρυξέλλες, για να λάβει το «πράσινο φως». 

Όπως έγραψε χθες το energypress, το θέμα των PPAs της βιομηχανίας απασχολεί έντονα το ΥΠΕΝ, με δεδομένο καταρχάς ότι αφορά σημαντικό μέρος της εγχώριας παραγωγικής βάσης, με σημαντική συνεισφορά στο εγχώριο ΑΕΠ και την απασχόληση. Μάλιστα, η ολοένα μεγαλύτερη επίπτωση που αναμένεται να έχει το ανθρακικό αποτύπωμα στο λειτουργικό κόστος των ενεργοβόρων καταναλωτών (με την προδιαγεγραμμένη άνοδο των δικαιωμάτων ρύπων), αλλά και ο ρόλος που παίζει το «πρασίνισμα» των δραστηριοτήτων τους στο να διατηρήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, καθιστά όρο επιβίωσης την κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκών τους σε ρεύμα, μέσω παραγωγής από ΑΠΕ. 

 

Πως θα πάρουν Όρους Σύνδεσης τα έργα της Ομάδας Β 

Υπό αυτό το πρίσμα, έντονο προβληματισμό προκαλεί επίσης στο υπουργείο το κατά πόσον ο ηλεκτρικός χώρος που θα απελευθερωθεί (είτε με την προσθήκη μπαταριών σε ώριμα έργα, είτε με την υπερδέσμευση δυναμικότητας από λιμνάζοντα έργα), θα είναι αρκετός ώστε να δοθούν όροι σύνδεσης έως την απαιτούμενη «περίμετρο» της Ομάδας Β – όπου έχουν καταταγεί κατά κύριο λόγο τα έργα για «πράσινα» PPAs.

Είναι ενδεικτικό ότι, με τα δεδομένα της υφιστάμενης Υπουργικής για τις προτεραιότητες, μέρος του «χώρου» που θα προκύψει θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καταρχάς για να λάβουν όρους σύνδεσης έργα από τις υποομάδες της Ομάδας Α που ακόμη βρίσκονται στην αναμονή. Επίσης, όταν ο ΑΔΜΗΕ ολοκληρώσει την Ομάδα Α, θα πρέπει να διεκπεραιώνει εναλλάξ αιτήσεις από την Ομάδα Β με αυτές της Ομάδας Γ.

Αυτό σημαίνει πως είναι δύσκολο η δυναμικότητα που θα απελευθερωθεί να καλύψει το χαρτοφυλάκιο για «πράσινα» PPAs. Ως συνέπεια, το υπουργείο έχει αναγκαστεί να ξαναφέρει στο τραπέζι των αποφάσεων το ενδεχόμενο να τροποποιήσει την υπουργική με τις σειρές προτεραιότητας, ώστε το συγκεκριμένο portfolio να βρεθεί στις πρώτες θέσεις. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, «παραγκωνίζοντας» όσες υποομάδες της Ομάδας Α απομένουν, αλλά και αίροντας την εναλλάξ εξέταση αιτήσεων από τις Ομάδες Β και Γ.

Επειδή ωστόσο μια αλλαγή στη σειρά προεραιότητας των έργων ΑΠΕ στον ΑΔΜΗΕ θα έλυνε μεν το ένα πρόβλημα, αλλά από την άλλη θα δημιουργούσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις (αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος για τον οποίο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει πολλές φορές διαβεβαιώσει ότι οι προτεραιότητες θα μείνουν ως έχουν), οι επιτελείς της οδού Μεσογείων φέρονται να το σκέφτονται «διπλά και τριπλά».

f