Στόχος των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα η μετατόπιση δυτικότερα του κέντρου βάρους της Αν. Μεσογείου.

07 12 2019 | 08:15

Στα πιθανά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη από τη νέα φάση που έχει μπει πλέον η έρευνα υδρογονανθράκων στη χώρα μας αναφέρεται το νέο ΕΣΕΚ.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση της σεισμικής εξερεύνησης για τις μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, όπως της Κρήτης, ξεκίνησε το φετινό Οκτώβριο και θα διαρκέσει 3 χρόνια. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση των 3 ετών κατά τη διάρκεια της οποίας θα διενεργηθούν τρισδιάστατες γεωφυσικές μελέτες και επιλογή θέσεων για γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στα επόμενα 2 χρόνια (τρίτη συμβατική φάση θαλασσίων παραχωρήσεων). Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι οι γεωτρήσεις των μεγάλων θαλασσίων παραχωρήσεων θα ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από το 2025. 

Σύμφωνα πάντα με το ΕΣΕΚ, εάν επιτευχθεί ο εντοπισμός μεγάλων στόχων φυσικού αερίου στη Νοτιο-ανατολική Μεσόγειο, το όριο της παρουσίας φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου μετατοπίζεται δυτικότερα. Κατ’ επέκταση, η Ελλάδα αυξάνει τα δυνητικά της αποθέματα δημιουργώντας μια νέα ισορροπία στο οικονομικό και ενεργειακό ισοζύγιο της. Παράλληλα το φυσικό αέριο αυτό θα αποτελέσει μια νέα ενδοενωσιακή πηγή τροφοδοσίας για την ΕΕ κατά τη διάρκεια της μετάβασής της προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Οι χερσαίες και θαλάσσιες γεωτρήσεις λοιπόν της επόμενης πενταετίας-επταετίας θα επιτρέψουν να αξιολογηθεί το ποσοστό αξιοποίησης αυτών κοιτασμάτων.

Τα άμεσα οικονομικά οφέλη από την παραγωγή για το Ελληνικό κράτος με βάση μια χρονική διάρκεια εικοσιπενταετίας από την έναρξη της παραγωγής θα προέρχονται από την φορολογία εισοδήματος και από τα μερίσματα παραγωγής και άλλα λοιπά ανταλλάγματα. Παράλληλα η προώθηση ενός συστήματος ανακατανομής πόρων που προέρχονται από τους υδρογονάνθρακες για στήριξη των τοπικών οικονομιών που επηρεάζονται από την απανθρακοποίηση του ελληνικού ενεργειακού συστήματος, αναμένεται να μετριάσει τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο καθιστώντας τη λειτουργία αυτού του βρόχου ανάδρασης ως προτεραιότητα δημοσίου συμφέροντος.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2019

energypress