Στο top 1% διεθνώς αναδείχτηκε Έλληνας ερευνητής στον τομέα της οικονομικά βιώσιμης χρήσης ενεργειακών πόρων.

24 01 2020 | 12:55

Στο 1% των ερευνητών με τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνώς στον κλάδο του περιλαμβάνεται και φέτος ο Δρ. Δημήτριος Ρακόπουλος, , Ερευνητής Γ’ Βαθμίδος στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Ο Δρ. Ρακόπουλος συγκαταλέχθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά στον κατάλογο ”Highly Cited Researchers”, ο οποίος συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters (πλέον εκπροσωπούμενου από την Clarivate Analytics). 

Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται οι επιστήμονες με τις περισσότερες αναφορές δημοσιεύσεων παγκοσμίως στον επιστημονικό του κλάδο (Engineering) κατά την τελευταία 11ετία, αναγνώριση που συνεπάγεται την ανάδειξή τους μεταξύ των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως (World’s Most Influential Scientific Minds).

Πιο συγκεκριμένα ο Δρ. Δημήτριος Ρακόπουλος έχει 75 δημοσιευμένα άρθρα σε Διεθνή αναγνωρισμένα (indexed) επιστημονικά Περιοδικά και 10 σε Διεθνή Συνέδρια με πρακτικά και κρίση στο πλήρες κείμενο, ενώ είναι κριτής (Reviewer) σε πολλά από αυτά. Είναι Μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου (Editorial Board Member) ή  Αναπληρωτής Συντάκτης (Associate Editor) σε 6 Διεθνή διαπιστευμένα επιστημονικά Περιοδικά και Προσκεκλημένος Συντάκτης σε 6 Ειδικές Εκδόσεις (Special Issues). Σύμφωνα με το Scopus, πάνω από 4700 αμιγείς ετερο-αναφορές (χωρίς αυτό-αναφορές κανενός συ-συγγραφέα) και αντίστοιχο H-index=33.

Ο Δημ. Ρακόπουλος, Διπλωματούχος (2002) και Διδάκτωρ (2007) Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), είναι Ερευνητής Γ’ βαθμίδας (Senior Researcher) στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και εξωτερικός ερευνητικός συνεργάτης (Research Associate) του Εργαστηρίου των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) του ΕΜΠ, ενώ διαθέτει και πλατιά βιομηχανική εμπειρία στον κλάδο της Ενέργειας σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν: κινητήρες Diesel, Θερμικοί Σταθμοί, σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ), Τηλεθέρμανση, καινοτόμα ενεργειακά συστήματα, ενεργειακή αναβάθμιση Κτιρίων, Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα, στοχεύοντας κυρίως στην αύξηση της απόδοσης, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την οικονομική βιωσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση ορυκτών, ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων.

 

 

23 Ιανουαρίου 2020

energypress