Στις 21 Ιουνίου ανοίγει ο νέος κύκλος για υποδοχή αιτήσεων Βεβαίωσης Παραγωγού – Έσπευσαν να πληρώσουν την εγγυητική οι «παλιοί» επενδυτές για να μην χάσουν τις άδειες

Κατά 20 ημέρες μετατέθηκε η έναρξη του κύκλου Ιουνίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ, καθώς με απόφαση της ΡΑΕ η υποβολή θα ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου (αντί για την 1η του μηνός που προβλεπόταν κανονικά), ενώ θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου. 

Η μετάθεση οφείλεται στο γεγονός ότι έχει πλέον αναλάβει νέα εταιρεία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αιτήσεων Παραγωγής, αναπτύσσοντας ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητο να μετατεθεί κατά τρεις εβδομάδες αργότερα ο νέος κύκλος, ώστε να διασφαλισθεί πλήρως η τεχνική ετοιμότητα της καινούριας πλατφόρμας, πριν από την έναρξη κατάθεσης των αιτημάτων. 

Στην αρχική ιστοσελίδα του Μητρώου, έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση της cosmoONE (η οποία ανέπτυξε και λειτουργούσε το προηγούμενο σύστημα), σύμφωνα με την οποία η σύμβαση της εταιρείας με τη ΡΑΕ ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου, χωρίς να υπάρξει αίτημα ανανέωσής της. Ως συνέπεια, από την 1η Μαΐου δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε χρήστες (οι οποίοι για παράδειγμα θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την πορεία των αιτήσεών τους, ή να προχωρήσουν σε ενημερώσεις και τροποποιήσεις των Βεβαιώσεών τους). Η εταιρεία αναφέρει επίσης πως όλα τα στοιχεία και δεδομένα της εφαρμογής έως και τις 30 Απριλίου έχουν αποσταλεί στη ΡΑΕ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών με «παλιές» Βεβαιώσεις Παραγωγού φρόντισαν να καταθέσουν την εγγυητική επιστολή των 35.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ, ώστε να διατηρήσουν «ζωντανά» τα υποψήφια έργα τους. Είναι ενδεικτικό ότι από περίπου 5.000 «παλιές» Βεβαιώσεις, οι 4.200 διατηρούνται εν ισχύι, καθώς πρόκειται είτε για έργα για τα οποία υποβλήθηκε η εγγυητική επιστολή, είτε για σταθμούς που επιβεβαιωμένα απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω οικονομικό «φίλτρο» αφορούσε τις «παλιές» Βεβαιώσεις που είχαν εκδόθηκαν έως και τον Κύκλο Ιουνίου 2021, και οι οποίες υπάγονταν σε μεταβατικό καθεστώς, όπως προέβλεπε η ρύθμιση για τη θέσπιση της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνταν μία σειρά έργων, όπως π.χ. οι στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και τα έργα ΟΤΑ, ιδρυμάτων και νομικών προσώπων κοινωφελούς σκοπού.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες 800 «παλιές» Βεβαιώσεις που απομένουν από τη «δεξαμενή» των 5.000, θα πρέπει να ελεγχθούν μία προς μία από τη ΡΑΕ, ώστε να διαπιστωθεί αν ανήκουν ή όχι στις κατηγορίες που εξαιρούνται, όπως οι παραπάνω. Έτσι, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι κάποιο ποσοστό και από αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ. 

Στον αντίποδα, δεν υποβλήθηκε εγγυητική για τη συντριπτική πλειονότητα των περίπου 400 αιτήσεων για Βεβαιώσεις, που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα. Επομένως, οι αιτήσεις αυτές παύουν αυτοδικαίως. 

Παράλληλα, σχεδόν όλοι οι κάτοχοι Άδειων Παραγωγής και Βεβαιώσεων Παραγωγού που εκδόθηκαν με αίτηση πριν από τον Κύκλο του Δεκεμβρίου 2020, προχώρησαν στην επικαιροποίηση των στοιχείων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Έτσι, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει καμία ανάκληση Άδειας ή Βεβαίωσης, λόγω μη επικαιροποίησης. 

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

Στις 21 Ιουνίου ανοίγει ο νέος κύκλος για υποδοχή αιτήσεων Βεβαίωσης Παραγωγού – Έσπευσαν να πληρώσουν την εγγυητική οι «παλιοί» επενδυτές για να μην χάσουν τις άδειες