Αιολικά 706 MW της Rokas-Iberdrola σε νησιά έλαβαν βεβαιώσεις παραγωγού από τη ΡΑΕ

05 02 2022 | 09:31

Βεβαιώσεις παραγωγού για αιολικά συνολικής ισχύος 706 μεγαβάτ έλαβε χθες και σήμερα η Rokas-Iberdrola.

Τα αιολικά σχεδιάζεται να εγκατασταθούν κυρίως σε νησιά και συγκεκριμένα στη Λήμνο (250 MW), την Κρήτη, τη Λέσβο (306 MW) και τη Χίο (150 MW).

 

Αναλυτικότερα, οι βεβαιώσεις παραγωγού που έλαβε η εταιρεία έχουν ως εξής:

3MW, στη θέση ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΙΤΑΝΟΥ, του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΣΙΘΙΟΥ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ

46,3MW, στη θέση ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΕΧΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΗΣ, του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

3,6MW, στη θέση ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΑΖΙΟΥ, του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ

42MW, στη θέση ΚΑΛΑΚΟΥΚΙ - ΠΥΡΓΙΣΚΟΣ - ΚΟΡΑΤΣΩΝΑΣ - ΞΕΡΟΛΙΜΝΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

34MW, στη θέση ΑΕΤΟΣ - ΓΥΜΝΟ ΒΟΥΝΟ - ΛΕΥΚΟΡΡΑΧΤΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

28MW, στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ - ΡΑΧΟΝΕΛΙ - ΦΑΥΓΑ - ΓΡΗΓΟΡΕΛΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

18MW, στη θέση ΒΙΓΛΑ - ΒΡΙΛΙΔΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20MW, στη θέση ΧΙΟΝΙ - ΑΜΑΝΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΜΑΝΗΣ, του Δήμου ΧΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20MW, στη θέση ΚΕΡΑΜΟΣ - ΒΟΥΝΟΣ - ΧΩΡΑΦΙΤΣΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΧΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12MW, στη θέση ΦΛΩΡΙΑΝΟΥ ΒΟΥΝΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΧΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

36MW, στη θέση ΜΠΑΜΠΑΚΙΕΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ ΛΑΚΚΟΣ - ΜΑΡΑΔΟΒΟΥΝΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΧΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ

12MW, στη θέση ΠΕΡΔΙΚΟΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, του Δήμου ΧΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

32MW, στη θέση ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ - ΚΟΥΜΑ ΛΑΚΚΟΙ - ΤΣΟΥΜΠΑΡΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΧΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

18MW, στη θέση ΚΕΦΑΛΟΒΟΥΝΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΧΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12MW, στη θέση ΡΑΧΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΣΙΚΗΣ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

22MW, στη θέση ΜΑΡΜΑΡΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΣΙΚΗΣ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

6MW, στη θέση ΧΕΙΜΩΝΙΚΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΣΙΚΗΣ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

6MW, στη θέση ΧΕΙΜΩΝΙΚΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΣΙΚΗΣ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

32MW, στη θέση ΒΟΡΝΟΣ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ - ΦΟΥΡΝΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΣΙΚΗΣ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

16MW, στη θέση ΦΟΡΑΔΟΜΑΝΔΡΑ - ΜΕΡΜΗΓΚΙΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΡΙΝΑΣ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

22MW, στη θέση ΡΑΧΗ - ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΥΔΡΟΥ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

18MW, στη θέση ΦΟΥΡΝΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΥΔΡΟΥ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

14MW, στη θέση ΧΑΒΟΥΛΙ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ - ΠΕΤΡΑΔΕΡΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΥΔΡΟΥ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

14MW, στη θέση ΣΚΙΔΙ - ΜΑΚΡΟΙ ΜΥΛΟΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΥΔΡΟΥ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

36MW, στη θέση ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΛΑΓΚΑΔΕΣ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΥΔΡΟΥ, του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

26MW, στη θέση ΜΑΓΓΑΝΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

36MW, στη θέση ΑΓΥΡΕΥΤΟΣ - ΣΚΑΦΗ - ΟΡΔΥΜΝΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10MW, στη θέση ΣΚΟΠΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

22MW, στη θέση ΠΛΑΚΕΣ - ΧΑΛΙΚΑΣ - ΤΖΟΥΝΟΣ - ΦΑΛΑΚΡΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

48MW, στη θέση ΠΛΑΚΕΣ - ΚΑΥΚΑΡΕΣ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΚΛΑΔΟΜΑΝΔΡΙ - ΚΟΡΥΔΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

42MW, στη θέση ΠΟΛΙΦΟΣ - ΚΟΛΤΣΕΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ - ΑΕΤΟΡΑΧΗ - ΜΥΤΕΡΟ ΒΟΥΝΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σημειώνεται ότι η Χ.Ρόκας διαθέτει σήμερα σε λειτουργία 301,5 MW εκ των οποίων 271 MW αιολικά και περίπου 10 MW φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα και 20 MW αιολικά πάρκα στην Κύπρο. Επιπλέον, η Χ. Ρόκας έχει εξασφαλίσει έργα 140 MW, μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών της ΡΑΕ.

1