ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Rokas, Equinor, BlueFloat, Κοπελούζος: Οι παρεμβάσεις των "παικτών" της αγοράς για την ανάπτυξη αιολικών στις ελληνικές θάλασσες.

24 02 2021 | 10:58

Ορατότητα, διαφάνεια, ενσωμάτωση εμπειρίας και ανταγωνισμός αποτελούν τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών της χώρας μας, όπως υπογράμμισαν εγχώριοι και ξένοι παίκτες της αγοράς στη χθεσινή ημερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Αν και ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο διαμόρφωσης της σχετικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών στην Ελλάδα, ωστόσο, ορισμένα στοιχεία κρίνεται απαραίτητο να τηρηθούν από την πρώτη στιγμή:

Σαφείς και ξεκάθαρους στόχους μέχρι το 2030 και μετά από αυτό

Θεσμικό πλαίσιο βασισμένο στην εμπειρία από άλλες χώρες

Πρωτοβουλίες για την ομαλή συνύπαρξη με τους υπόλοιπους οικονομικούς κλάδους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες

Διαφάνεια και ανταγωνιστικές διαδικασίες

Σαφές χρονοδιάγραμμα διαγωνισμών για την κινητοποίηση επενδυτών αλλά και της σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας

Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων και επαρκής ηλεκτρικός χώρος «in time».

Μιλώντας σε σχετικό πάνελ στα πλαίσια της χθεσινής ημερίδας της ΕΛΕΤΑΕΝ για τα υπεράκτια αιολικά οι Κωνσταντίνος Μαύρος (Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες), Θανάσης Τσαντίλας (Πρόεδρος της Rokas Renewables), Arne Eik (Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Equinor), Carlos Martin (CEO της BlueFloat), Γιάννης Καρύδας (Διευθύνων Σύμβουλος του τομέα ΑΠΕ του Ομίλου Κοπελούζου) και Στέλλα Ζαχαρία (Επικεφαλής του Τμήματος Ρυθμιστικών Θεμάτων ενεργειακής αγοράς της Τερνα Ενεργειακής), «φωτογράφισαν» τα παραπάνω στοιχεία ως απαραίτητα ήδη από την πρώτη στιγμή, για την υπό διαμόρφωση στρατηγική της χώρας μας στον τομέα των θαλάσσιων αιολικών.

Οι ομιλητές, ιδιαίτερα οι της «ελληνικής» εμπειρίας, δεν παρέλειψαν να υπογραμμίσουν την ανάγκη να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που θα αποτρέψει μελλοντικές εκπλήξεις σε ότι αφορά τόσο στη διαδικασία της υλοποίησης των έργων όσο και στο σύστημα αμοιβής, όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Αυτό γιατί, όπως ανέφεραν, πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις και ως εκ τούτου χρειάζεται για την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα αυτών όλα τα «διαθέσιμα» χαρτιά να είναι ανοικτά.

Συνήθη «αγκάθια», όπως είναι η διαδικασία της αδειοδότησης, οι μηχανισμοί αποζημίωσης, οι μηχανισμοί στήριξης και το χωροταξικό, θα πρέπει να διευθετηθούν από την αρχή καθώς σε διαφορετική περίπτωση κρίνεται εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα.

Σε ότι αφορά το χωροταξικό, αν και η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο ποια μορφή θα πάρει και ποιο μοντέλο θα υιοθετηθεί, ωστόσο, κοινή πεποίθηση όλων είναι να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη έργων, πράγμα που θα συμβεί αν περιμένει κανείς την βέλτιστη διαμόρφωσή του.

Τέλος, σημαντική παράμετρος για την επιτυχία του εγχειρήματος που λέγεται «υπεράκτια αιολικά» είναι η ενημέρωση και η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς, ενδεχόμενες αντιδράσεις θα δημιουργήσουν σοβαρά προσκόμματα στην υλοποίηση μιας σειράς έργων.

Όλες οι ομιλίες έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της εκδήλωσης: 
https://www.livemedia.gr/eletaen-webinar-offshore-wind 

Δελτίο Τύπου από την ΕΛΕΤΑΕΝ

Ζωντανή και ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση μεταξύ των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη διαδικτυακή ημερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Ο Πρόεδρος του μεγαλύτερου ελληνικού ομίλου Α.Π.Ε. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κ. Γιώργος Περιστέρης αναφέρθηκε αναλυτικά στη σημασία της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας για την ενεργειακή και αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας και τόνισε ότι το ζητούμενο για το εγχώριο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ο χρόνος υλοποίησης, καθώς και η άντληση εμπειρίας από άλλες μεσογειακές χώρες. Πρότεινε η αρχή να γίνει με προκαθορισμένη τιμή αποζημίωσης και όχι με διαγωνισμούς, με βάση ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα υπάρξει η εμπειρία ώστε έπειτα να γίνουν διαγωνισμοί για θαλάσσιες περιοχές. Η δουλειά από την Πολιτεία που πρέπει να γίνει, όπως έγινε στους υδρογονάνθρακες, δεν πρέπει να οδηγήσει σε καθυστέρηση και για αυτό θα πρέπει να συνυπάρχει με ένα μεικτό σύστημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Την πρόταση ανέλυσε ειδικότερα η κα. Στέλλα Ζαχαρία, η οποία αναφέρθηκε στα αναγκαία βήματα μελέτης, μετρήσεων, χωροθέτησης με αξιοποίηση του εργαλείου των Περιοχών Ολοκληρωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων μέσω ΠΔ και καθορισμού τιμής, κατ’ αρχάς διοικητικής, προκειμένου να αναπτυχθούν γρήγορα τα πρώτα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Ο κ. Περιστέρης ανακοίνωσε ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή προχωρά σε συνεργασία με την κοινοπραξία Ocean Winds, στην οποία μετέχουν η EDP Renewables και η Engie, προκειμένου να υλοποιήσει θαλάσσια αιολικά πάρκα και στη χώρα μας με έμφαση στα πλωτά δεδομένου του μεγάλου βάθους των ελληνικών θαλασσών.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Κωνσταντίνος Μαύρος ανέδειξε την ανάγκη να αναπτυχθεί το θαλάσσιο αιολικό δυναμικό του Αιγαίου. Στο πρώτο σημείο της παρέμβασής του πρότεινε να διαμορφωθεί ένα σαφές πλαίσιο για την πρόσβαση στο θαλάσσιο χώρο με συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται (δημόσιες υπηρεσίες κλπ) και να υπάρξει ένα ειδικό πλαίσιο σε συγκεκριμένες περιοχές. Το δεύτερο σημείο αφορούσε την ανάγκη διασφάλισης ότι στις επιλεγμένες περιοχές ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει ή θα διαθέσει τον αναγκαίο ηλεκτρικό χώρο. Τέλος όσον αφορά την αδειοδότηση και τη διάθεση της κάθε περιοχής στους δυνητικούς επενδυτές, αυτή θα πρέπει να γίνεται με απολύτως αντικειμενικό τρόπο.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Rokas Renewables του ομίλου Iberdrola κ. Θανάσης Τσαντίλας τόνισε την ανάγκη το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο να προσφέρει ασφάλεια δικαίου και ταυτόχρονα να κινηθούμε γρήγορα. Ως πρώτο βήμα δήλωσε ότι θα μπορούσε να οριστούν συγκεκριμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές στις οποίες η πολιτεία να έχει καθορίσει απαγορευτικές ζώνες, ώστε στη συνέχεια οι επενδυτές με δικό τους ρίσκο να κάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη. Το επόμενο σημαντικό θέμα που έθιξε ήταν αυτό των διασυνδέσεων και τόνισε ότι θα πρέπει να καθορισθεί από τώρα ποια είναι τα σημεία όπου μπορούν να διοχετευθεί συγκεκριμένη ισχύς και βέβαια οι διασυνδέσεις των ΘΑΠ να συνδυαστούν με τις διασυνδέσεις των νησιών. Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο καθορισμού της αποζημίωσης και της χρηματοδότησης των επενδύσεων θα πρέπει ο σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα της αιολικής ενέργειας και τη σταθερότητα του ΕΛΑΠΕ.

Ο Διευθυντής της Equinor κ. Arne Eik παρουσίασε την εμπειρία του διεθνούς αυτού ομίλου και τις προσδοκίες του για τη ραγδαία πτώση του κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πλωτό αιολικό πάρκο Tampen Hywind για το οποίο λήφθηκε πρόσφατα τελική επενδυτική απόφαση. Ο κ. Eik θεώρησε ως πολύ σημαντικά τον καθορισμό σαφών, δεσμευτικών και φιλόδοξων στόχων για το 2030 και μετά, την εφαρμογή διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας, τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών και την έγκαιρη διασφάλιση επαρκούς ηλεκτρικού χώρου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlueFloat κ. Carlos Martin αναφέρθηκε στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου ένα πλωτό θαλάσσιο αιολικό πάρκο να είναι χρηματοδοτήσιμο. Τόνισε την ανάγκη να καθορισθεί ασφαλές θεσμικό πλαίσιο με σαφείς και ανακοινωμένους ποσοτικούς στόχους και να υπάρξει συνεργασία διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων και εμπλοκή ευρωπαϊκών φορέων και θεσμών (Next Generation, Innovation Fund, EIB, WindEurope κλπ.).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του τομέα ΑΠΕ του ομίλου Κοπελούζου κ. Γιάννης Καρύδας αναφέρθηκε στις αντιφάσεις και δυσλειτουργίες του υφιστάμενου πλαισίου που έχει φέρει ανυπέρβλητα εμπόδια στα έργα ΘΑΠ που διαθέτουν ήδη άδεια παραγωγής. Στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα ΘΑΠ ώστε να κερδηθεί ο χρόνος που χάθηκε. Τα έργα που διαθέτουν ήδη άδεια παραγωγής πρέπει να τύχουν ιδιαίτερου χειρισμού και να ολοκληρώσουν την αδειοδότησή τους χωρίς να απαιτείται στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να επιτρέπει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και βεβαίως να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ.

 

 

24 Φεβρουαρίου 2021

energypress