Στην Κύθνο χτυπά σήμερα η καρδιά της πρωτοβουλίας GReco Islands – Συνεδριάζει για πρώτη φορά η Επιτροπή Καθοδήγησης, παρουσία Σδούκου

Παρουσία της Γενικής Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ Αλ. Σδούκου συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 19 Ιουνίου, η Επιτροπή Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας GReco Islands-ΕΣΠΑ.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας και των χρήσιμων συμπερασμάτων από πιλοτικά έργα όπως αυτά στην Τήλο, τον Άη-Στράτη, την Αστυπάλαια και τη Χάλκη, προκειμένου να  δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο μέσα από το οποίο όλα τα ελληνικά νησιά, ξεκινώντας από τα πιο μικρά, θα γίνουν συμμέτοχοι στην “πράσινη” μετάβαση. 

Η πρωτοβουλία GReco Islands αποσκοπεί στην αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος των νησιών προς μια βιώσιμη ενδογενή ανάπτυξη στη βάση της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος, της ενίσχυσης της “πράσινης επιχειρηματικότητας” και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση τη σταδιακή ενεργειακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των νησιών. 

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, ζητούμενο είναι η επίτευξη μέγιστης αξιοποίησης των ΑΠΕ, μέσω υβριδικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας, παραγωγής υδρογόνου, αύξησης της ενεργειακής εξοικονόμησης στον κτηριακό τομέα αλλά και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας (π.χ. τουρισμός κ.α.). Προτεραιότητα αποτελεί και ο εξηλεκτρισμών των μεταφορών (οδικών και θαλάσσιων), που απαιτεί και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

Μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά τον τομέα της συνδεσιμότητας των νησιών, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας προκρίνεται η ανάπτυξη νέων λιμενικών και άλλων υποδομών, αλλά και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του στόλου του ακτοπλοϊκού δικτύου που εξυπηρετούν ενδονησιωτικά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά, δε, τον τομέα της κυκλικής οικονομίας, η πρωτοβουλία αγκαλιάζει τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και τον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με ζητούμενο τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό, συμπεριλαμβανόμενης της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων αφαλάτωσης. 

Συνολικά, οι παρεμβάσεις για “πράσινη” ενέργεια, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και βιώσιμη κινητικότητα έχουν ως ζητούμενο τη διαμόρφωση ενός “πράσινου” προφίλ των νησιών, με την πρωτοβουλία να φιλοδοξεί να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, καθώς και χωρικής συνοχής, πρώτα από όλα για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής τους και ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα. 

Η Επιτροπή Καθοδήγησης συγκροτήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με τη συμμετοχή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του υπουργείου Τουρισμού, καθώς και των νησιωτικών Περιφερειών. 

Ο συντονισμός της πρωτοβουλίας θα γίνει σε συνεργασία με φορείς σε τοπικό επίπεδο, ώστε να ληφθεί υπόψιν η “από τα κάτω” προσέγγιση για το σχεδιασμό των επιμέρους δράσεων. 

 

 

σ