Στην E3-Modelling ανέθεσε η ΡΑΕ τη μελέτη για την ενοποίηση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού με την αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Την απευθείας ανάθεση του έργου «The integrated electricity markets in Greece and South- Eastern Europe» στην E3-Modelling SA αποφάσισε η ΡΑΕ. 

Η ενοποίηση της ελληνικής αγοράς με την ευρωπαϊκή και η δυναμικότητα των διασυνδέσεων με τις χώρες της περιοχής, σε συνδυασμό με τη μετάβαση από λιγνιτικές μονάδες σε μονάδες φυσικού αερίου και ΑΠΕ και τις πολιτικές απανθρακοποίησης, δημιουργούν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την ενεργοβόρο βιομηχανία.

Σε αυτά τα πλαίσια, η ΡΑΕ αποφάσισε το Φεβρουάριο να αναζητήσει εξωτερικό σύμβουλο για την παροχή υπηρεσιών για το εν λόγω έργο. 

Ζητούμενο της μελέτης είναι η ποσοτική εκτίμηση των προοπτικών του τομέα σε όλη την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε βάθος δεκαετίας, στις σύνθετες αυτές συνθήκες. 

Το έργο ανατέθηκε στην E3-Modelling SA, καθώς η ΡΑΕ έκρινε ότι η προσφορά που υπεβλήθη πληροί επακριβώς τις προδιαγραφές που είχε θέσει η Αρχή. Το τίμημα ανέρχεται σε 19.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Επιστημονικός υπεύθυνος της E3-Modelling SA είναι ο Καθ. Παντελής Κάπρος, πρώην πρόεδρος της ΡΑΕ και διευθύνων σύμβουλος ο Δρ. Λεωνίδας Παρούσος.

 

 

12 Μαϊου 2021

energypress