Η ψηφιοποίηση της ΡΑΕ συνεχίζεται - Στα σκαριά βάση δεδομένων για την καλύτερη παρακολούθηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

10 05 2021 | 08:41

Έχοντας αναγνωρίσει πολλάκις την σημασία συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την σχετική αρμοδιότητά της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάνει ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση αυτή.

Συγκεκριμένα με απόφασή της, προχωράει στην προμήθεια λογισμικού με σκοπό την δημιουργία Βάσης Δεδομένων, όπου με αυτοματοποιημένο πλέον τρόπο θα γίνεται η λήψη δεδομένων (ιδίως από ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ) και η επεξεργασία τους, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Αρχής, ανάδοχος του έργου ορίστηκε η εταιρεία AJPSOFT, ενώ το κόστος του έργου ανέρχεται στα 30,000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, βάσει προσφοράς που κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία.

Η σύναψη της σχετική σύμβασης και η προμήθεια του λογισμικού θα γίνει την 1η Ιουνίου 2021.

Τέλος, η ΡΑΕ προχώρησε στη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής αποτελούμενη από τους κ.κ.: Ε. Βενιζέλο, Κ. Τασιόπουλο, Α. Βολίκα, και αναπληρωματικά μέλη: Α. Παπαϊωάννου, Ο. Φιλιππόπουλου, Χ. Ρήγα.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

 

7 Μαϊου 2021

energypress