Στη δημοσιότητα το Σενάριο Αναφοράς 2020 στο οποίο "πάτησαν" τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής του Fit-for-55

21 07 2021 | 08:59

Δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο πλήρης φάκελος του Σεναρίου Αναφοράς 2020.

Το σενάριο αυτό αποτελεί την επίσημη πρόβλεψη της ΕΕ για την ενέργεια και τις μεταφορές και εκπονείται κάθε δύο ή τρία χρόνια από το 1990 έως σήμερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τόσο η εφετινή, όσο και όλες οι δημοσιεύσεις σεναρίων μέχρι σήμερα ετοιμάστηκαν από την ομάδα της E3Modelling του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία σχεδιάσθηκαν τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής του Fit-for-55.

Σημειώνεται ότι ειδικοί από όλα τα κράτη-μέλη συνέβαλαν στο Σενάριο Αναφοράς 2020 μέσω διαδικασίας διαβούλευσης, ενώ οι φορείς συνέβαλαν με τις παραδοχές τους για τις επιμέρους τεχνολογίες.

Τα βασικά μοντέλα στα οποία βασίστηκε το Σενάριο είναι το PRIMES και PRIMES-TREMOVE για τη μοντελοποίηση στην ενέργεια, τις μεταφορές και τις προβλέψεις των εκπομπών CO2. Επιπλέον, το μοντέλο GAINS χρησιμοποιήθηκε για τις εκπομπές πλην του CO2, τα μοντέλα GLOBIOM-G4M για προβλέψεις των εκπομπών LULUCF και το μοντέλο CAPRI για τον αγροτικό τομέα, ενώ το μοντέλο GEM-E3 για τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Το διεθνές ενεργειακό πλαίσιο παρείχε το μοντέλο POLES-JRC.

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές δημοσιεύσεις εδώ.

 

 

 

21 Iουλίου 2021

energypress