Στα 25 Γιγαβάτ ο «πήχης» στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ για το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ το 2030 - Παίρνουν σειρά 10 Γιγαβάτ νέα έργα την τρέχουσα δεκαετία

Σε σημαντική ενίσχυση των στόχων για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο εγχώριο μίγμα, πρόκειται να οδηγήσει η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και η προσαρμογή του στη συμμετοχή της χώρας μας στην ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2030. Έτσι, στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ εκτιμάται ότι ο «πήχης» για το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ το 2030 θα επικαιροποιηθεί στα 25 Γιγαβάτ, από 18,9 που προβλέπει το υφιστάμενο σχέδιο. 

Ο πιο επιθετικός στόχος για την «πράσινη» διείσδυση στο ενεργειακό μίγμα προεξοφλείται από τη μεγαλύτερη φιλοδοξία στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ και του Ευρωκοινοβουλίου, τον περασμένο Απρίλιο. Κι αυτό γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικό «όχημα» ώστε οι εκπομπές της ΕΕ να ελαττωθούν πλέον κατά τουλάχιστον 55% έως το τέλος της 10ετίας, έναντι 40% που προβλεπόταν προηγουμένως. 

Ωστόσο, το «γκάζι» στις ΑΠΕ ενισχύεται πλέον και από τη διακηρυγμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ακόμη πιο εμπροσθοβαρή ενίσχυση της ενεργειακής της επάρκειας, ώστε να απεξαρτηθεί πολύ πριν από το 2030 από τις εισαγωγές ρωσικού αερίου. Είναι ενδεικτικό ότι το REPowerEU, το σχέδιο που έχει καταρτίσει για αυτό τον σκοπό η Κομισιόν, προβλέπει αύξηση κατά 20%, του μέσου ποσοστού ανάπτυξης νέων «πράσινων» έργων, ώστε να εξοικονομηθεούν επιπλέον 3 bcm φυσικού αερίου. 

Παράλληλα, το REPowerEU αυξάνει και τους στόχους για το «πράσινο» υδρογόνο, αυξάνοντας έτσι και το μέγεθος του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που θα χρειαστεί για την παραγωγή του ανανεώσιμου αερίου. Έτσι, για την «παραγωγική βάση» του υδρογόνου, προβλέπει πρόσθετη ανάπτυξη δυναμικότητας 80 Γιγαβάτ. 

Με δεδομένο ότι το 2020 τα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ στη χώρα μας ανέρχονταν σε συνολική ισχύ 10,1 Γιγαβάτ, ο νέος στόχος μεταφράζεται στην εγκατάσταση «πράσινων» σταθμών συνολικής ισχύος άλλων 10 Γιγαβάτ εντός της 10ετίας. Κάτι που σημαίνει ότι αποκτά ακόμη πιο κρίσιμη σημασία η δρομολόγηση της απλοποίησης της αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ, που προωθείται από το επικείμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ. 

Από την άλλη πλευρά, οι ήδη προγραμματισμένες αναβαθμίσεις των δικτύων υπερκαλύπτουν τις επιπλέον ανάγκες διαθέσιμης ισχύος, που δημιουργούν οι πιο υψηλοί «πράσινοι» στόχοι. Είναι ενδεικτικό ότι ο ΑΔΜΗΕ προβλέπει πως, με τα έργα που έχουν δρομολογηθεί στο σύστημα μεταφοράς, αυτό θα μπορεί να υποδεχθεί έως το 2030 μονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος 28,5 Γιγαβάτ. 

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

Σε σημαντική ενίσχυση των στόχων για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο εγχώριο μίγμα, πρόκειται να οδηγήσει η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και η προσαρμογή του στη συμμετοχή της χώρας μας στην ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2030. Έτσι, στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ εκτιμάται ότι ο «πήχης» για το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ το 2030 θα επικαιροποιηθεί στα 25 Γιγαβάτ, από 18,9 που προβλέπει το υφιστάμενο σχέδιο.   Ο πιο επιθετικός στόχος για την «πράσινη» διείσδυση στο ενεργειακό μίγμα προεξοφλείται από τη μεγαλύτερη φιλοδοξία στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ και του Ευρωκοινοβουλίου, τον περασμένο Απρίλιο. Κι αυτό γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικό «όχημα» ώστε οι εκπομπές της ΕΕ να ελαττωθούν πλέον κατά τουλάχιστον 55% έως το τέλος της 10ετίας, έναντι 40% που προβλεπόταν προηγουμένως.    Ωστόσο, το «γκάζι» στις ΑΠΕ ενισχύεται πλέον και από τη διακηρυγμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ακόμη πιο εμπροσθοβαρή ενίσχυση της ενεργειακής της επάρκειας, ώστε να απεξαρτηθεί πολύ πριν από το 2030 από τις εισαγωγές ρωσικού αερίου. Είναι ενδεικτικό ότι το REPowerEU, το σχέδιο που έχει καταρτίσει για αυτό τον σκοπό η Κομισιόν, προβλέπει αύξηση κατά 20%, του μέσου ποσοστού ανάπτυξης νέων «πράσινων» έργων, ώστε να εξοικονομηθεούν επιπλέον 3 bcm φυσικού αερίου.   Παράλληλα, το REPowerEU αυξάνει και τους στόχους για το «πράσινο» υδρογόνο, αυξάνοντας έτσι και το μέγεθος του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που θα χρειαστεί για την παραγωγή του ανανεώσιμου αερίου. Έτσι, για την «παραγωγική βάση» του υδρογόνου, προβλέπει πρόσθετη ανάπτυξη δυναμικότητας 80 Γιγαβάτ.   Με δεδομένο ότι το 2020 τα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ στη χώρα μας ανέρχονταν σε συνολική ισχύ 10,1 Γιγαβάτ, ο νέος στόχος μεταφράζεται στην εγκατάσταση «πράσινων» σταθμών συνολικής ισχύος άλλων 10 Γιγαβάτ εντός της 10ετίας. Κάτι που σημαίνει ότι αποκτά ακόμη πιο κρίσιμη σημασία η δρομολόγηση της απλοποίησης της αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ, που προωθείται α