Σχέδιο για Ρυθμιστική Αρχή Υπηρεσιών Ύδατος ετοιμάζει το ΥΠΕΝ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο υπαγωγής της υπό την ομπρέλα της ΡΑΕ

Την προοπτική σύστασης Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος διερευνά το ΥΠΕΝ, απευθύνοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου παροχής σχετικής τεχνικής βοήθειας σε τρεις εταιρείες παραοχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (KANTOR, PLANET και ΕΜΒΗΣ).

Η σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής με αντικείμενο ενασχόλησης τη εύθμιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη  διαχείριση υδάτων αποτελεί «προαπαιτούμενο» για την εκταμίευση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υπηρεσιών Ύδατος θα είναι αρμόδια  για την εφαρμογή της πολιτικής ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που έχει σχεδιαστεί από το ΥΠΕΝ, με στόχο τη διασφάλιση της ορθότητας της τιμολογιακής πολιτικής και την εποπτεία των υπηρεσιών παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σκοπός της θα είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εποπτεία λειτουργίας των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ώστε να βελτιωθέι η συνάφεια μεταξύ κόστους και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των υπηρεσιών ύδρευσης στην Ελλάδα, αλλά και η προώθηση της προστασίας των καταναλωτών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια  5 μηνών .

Η προοπτική υπαγωγής της νέας Αρχής υπό την ομπρέλα της ΡΑΕ

Όπως έγραψε πρόσφατα το energypress, το ΥΠΕΝ εξετάζει την προοπτική να τεθούν υπό την ομπρέλα της ΡΑΕ, ως υπερ-εποπτικής αρχής πλέον, όλα τα σχετικά με ενέργεια, νερά και απόβλητα ρυθμιστικά ζητήματα, εκτιμώντας ότι η ΡΑΕ διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική υποδομή και έμπειρο προσωπικό, ώστε να ανταπεξέλθει και σε αυτό.  Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΡΑΕ εμφανίστηκε πρόσφατα σίγουρος για το ότι οι σχετικές με τη διαχείριση υδάτων ρυθμιστικές αρμοδιότητες θα υπαχθούν σε φορέα που θα λειτουργήσει υπό την ομπρέλα της.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα τουλάχιστον με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα ζητήματα που αφορούν το λειτουργικό μοντέλο της Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος παραμένουν προς διερεύνηση, όπως και η σκοπιμότητα υπαγωγής της σε υφιστάμενη Ρυθμιστική Αρχή ή της αυτόνομης λειτουργίας της.

Ως προς αυτό, το ΥΠΕΝ αναζητά τεκμηρίωση που θα πραγματοποιηθεί με την αξιολόγηση βασικών κριτηρίων όπως, μεταξύ άλλων, το ποιές αρμοδιότητες θα είναι υπό τον έλεγχο της ης Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος και ποιες θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο λοιπών φορέων και θεσμών,το ποιό θα είναι το λειτουργικό μοντέλο της νέας ανεξάρτητης αρχής, το κόστος λειτουργίας της, ο χρονικός ορίζοντας έναρξης λειτουργίας της και τις σχετικές καλές πρακτικές του εξωτερικού.

 

1