Σχέδιο ΑΔΜΗΕ για πιλοτική εγκατάσταση μπαταρίας σε διασυνδεδεμένο νησί – Στόχος η καλύτερη απόδοση των διασυνδέσεων.

Τρόπους για την αξιοποίηση της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας μπαταριών μεγάλης δυναμικότητας, προκειμένου να βελτιώσει την ευστάθεια και την απόδοση των δικτύων του, μελετά ο ΑΔΜΗΕ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μια τέτοια εφαρμογή πρόκειται σύντομα να αναπτυχθεί πιλοτικά, με την εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης σε κάποιο διασυνδεδεμένο νησί. Το ποιό θα είναι αυτό το νησί διερευνάται, όπως άλλωστε και το μέγεθος της μπαταρίας.

Με την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι θα έχει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και βελτιστοποίηση της απόδοσης της διασύνδεσης, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες απορρόφησης ρεύματος που παράγεται από ΑΠΕ.

Οι τεχνικές δυνατότητες ή προβλήματα θα αξιολογηθούν στην πράξη (γιαυτό και η πιλοτική εγκατάσταση αρχικά σε ένα νησί), όπως άλλωστε τα κόστη και τα τελικά οφέλη από τη σχετική επένδυση.

Πάντως σκοπός του ΑΔΜΗΕ δεν είναι να «πουλάει» στο σύστημα ρεύμα από τη μονάδα αποθήκευσης, πιθανόν όμως να μπορεί να παρέχει επ΄ αμοιβή υπηρεσίες εφεδρείας.

Η πιλοτική εγκατάσταση εκτιμάται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2020. Ο Διαχειριστής εμφανίζεται ανοιχτός σε συνεργασίες με άλλες εταιρείες, έχουν μάλιστα υπάρξει επαφές με έναν τουλάχιστον Όμιλο του ενεργειακού χώρου.

 

 

 

5 Μαρτίου 2020

energypress