Να ενσωματωθεί στόχος αποθήκευσης στο νέο ΕΣΕΚ - Οι υφιστάμενες τεχνολογίες οδηγούν σε 100% πράσινη ενέργεια

22 11 2019 | 21:26

Στα κρίσιμα ζητήματα που συνθέτουν την ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας και αναδεικνύουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν με άξονα την επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, αναφέρθηκε εκτενώς, το μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ, Γιάννης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο του ΙΕΝΕ.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ισχύ αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών ο οριακός στόχος τίθεται στα 14.5 GW, ενώ έχει προταθεί από την ΡΑΕ η αύξηση του στόχου σε περίπου 17 GW, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Έτερο κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η αδειοδότηση όπου η δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τις επενδύσεις ΑΠΕ συνιστά προϋπόθεση για την επιτάχυνση αυτών και συνολικότερα την ανάπτυξη του κλάδου. Μάλιστα πρόκειται για ένα θέμα που τίθεται με κάθε ευκαιρία από τους φορείς και τους εκπροσώπους της αγοράς ΑΠΕ, όπως έγινε στην περίπτωση του ενεργειακού νομοσχεδίου της κυβέρνησης στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε την ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας και μεγάλης χωρητικότητας, ως συστατικό στοιχείο της εν εξελίξει ενεργειακής μετάβασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος ανέφερε πως πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένος στόχος στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα σε ότι αφορά την εγκατεστημένη ισχύ και χωρητικότητα στο σύστημα μεταφοράς και στα δίκτυα διανομής.

 Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη και προώθηση διαφόρων νέων τεχνολογιών, με σκοπό να δοθούν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Μάλιστα, όπως ανέφερε όλες οι τεχνολογίας είναι διαθέσιμες, και καθιστούν εφικτό έναν ενεργειακό σχεδιασμό με προσανατολισμό μια 100% πράσινη οικονομία. Στο ζήτημα ποια τεχνολογία από τις διαθέσιμες θα αξιοποιηθεί, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε πως κινητήριος μοχλός θα αποτελέσουν οι πολιτικές αποφάσεις, πως δηλαδή θα διαμορφώσουν το απαιτούμενο πλαίσιο για την ανάπτυξη και ευρεία εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών.