Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας της ΡΑΕ - Οι δύο βασικές στοχεύσεις που θέτει η Αρχή.

Ολοκληρωμένη και εφ’ όλης της ύλης «απάντηση» στην ανάγκη παρακολούθησης της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως εξελίσσεται εν καιρώ target model, ετοιμάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εξετάζοντας και μελετώντας σε βάθος τόσο τα ενεργειακά «τεκταινόμενα» όσο και την ευρωπαϊκή πρακτική.

Λόγος γίνεται για τον σχεδιαζόμενο Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών, όπου σύμφωνα με το αρμόδιο στέλεχος της ΡΑΕ κα Αγγελική Μουρτζίκου, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο power and gas supply forum του energypress, η καινοτομία του συνίστατο σε δύο βασικές παραμέτρους:

  • στην αυτοματοποίηση της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέσω ειδικού λογαριασμού και
  • στην ενημέρωση όλων των Συμμετεχόντων υπό όρους διαφάνειας και νομικής ασφάλειας σχετικά με το πλαίσιο της σχετικής ανάλυσης της ΡΑΕ, δηλαδή αναφορικά με τις γενικές αρχές, τις μεθοδολογίες και τους δείκτες που θα διέπουν τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο προφανώς αναδεικνύει την πρόθεση της Αρχής να εγκαταστήσει έναν τέτοιο μηχανισμό. Σημειωτέο ότι για την ολοκλήρωση αυτού του έργου απαιτείται επαρκής αριθμός στελεχών υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης και εμπειρίας καθώς και σχετικοί οικονομικοί πόροι για την απόκτηση εργαλείων τεχνικής ανάλυσης.

Στην παρούσα φάση η Αρχή, με τους υπάρχοντες πόρους, ήδη εργάζεται επάνω στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων με τους λειτουργούς των αγορών του Target Model (ΕΧΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΧΕ Clear), οι οποίοι έχουν τη δευτερογενή ευθύνη για την παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών.

Για την προετοιμασία του εν λόγω μηχανισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εργάζεται στην κατάρτιση μιας σειράς δεικτών αναφορικά με τη λειτουργία των αγορών και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε αυτές.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως δεν προβλέπεται να δημοσιοποιείται το σύνολο των δεικτών που ελέγχεται από την Αρχή στο πλαίσιο του ως άνω Μηχανισμού.  

 

 

7 Aπριλίου 2021

energypress