ΡΑΕ: Αιτήσεις 128 έργων ισχύος 1.092 MW για συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑΠΕ του Μαΐου - Επικρατούν τα φωτοβολταϊκά.

Τις πληροφορίες για υψηλή συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑΠΕ του Μαΐου, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε επίσημα η ΡΑΕ σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Έτσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, κατατέθηκαν αιτήματα «καθόδου» στη διαδικασία για 128 έργα, συνολικής ισχύος 1.092 MW.

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ στην ανακοίνωσή της, λόγω της εκδήλωσης μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος και της συμμετοχής στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία, μεγάλου, τόσο σε πλήθος όσο και σε ισχύ,  ώριμων έργων, ξεπεράστηκε κατά πολύ το ελάχιστο επίπεδο ανταγωνισμού 100% που είχε τεθεί στην Προκήρυξη. «Ως εκ τούτου αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της τρέχουσας κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας που θα οδηγήσει αφενός στην άμεση υλοποίηση 350 MW ώριμων έργων ΑΠΕ, αφετέρου στην μείωση των τιμών – λόγω του υψηλού ανταγωνισμού – προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας», προστίθεται.

Από τα έργα που δήλωσαν συμμετοχή για τη δημοπρασία της 24ης Μαΐου, εκτιμάται ότι περί το 30% αντιστοιχεί σε αιολικά πάρκα, με τις υπόλοιπες αιτήσεις να αφορούν υποψήφια φωτοβολταϊκά. Όπως έχει γράψει το energypress, από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η έλλειψη ποσόστωσης ανά τεχνολογία λειτούργησε ως αντικίνητρο για τους επενδυτές αιολικών, δεδομένου ότι πολύ δύσκολα μπορούν να ανταγωνιστούν τα φωτοβολταϊκά, των οποίων οι τιμές εξοπλισμού έχουν χαμηλώσει κατά πολύ.

Επομένως, η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων για αιολικά, αφορά μονάδες που δεν είχαν καταφέρει να «κλειδώσουν» τιμή αναφοράς στον προηγούμενο, ειδικό ανά τεχνολογία, διαγωνισμό της ΡΑΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, η συνολική ισχύς των υποψήφιων αιολικών μονάδων κινείται στα επίπεδα των 300 MW.

Αυτό σημαίνει πως είναι εντελώς αντιδιαμετρική η εικόνα για τη συμμετοχή φωτοβολταϊκών, η οποία κινήθηκε στα επίπεδα των 700 MW. Μάλιστα, στελέχη του κλάδου επισημαίνουν πως οι αιτήσεις αυτές αντιστοιχούν σε φωτοβολταϊκά έργα μεγάλης ισχύος, δηλαδή στη «ζώνη» των 10 έως 20 MW.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων, η ΡΑΕ θα προχωρήσει στις 13 Μαΐου στην έκδοση των προσωρινών καταλόγων συμμετεχόντων (και αποκλεισθέντων). Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, ο οριστικός κατάλογος θα δημοσιοποιηθεί στις 20 Μαΐου, ώστε τέσσερις ημέρες αργότερα να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική δημοπρασία.

 

 

31 Μαρτίου 2021

energypress