Κυριάρχησαν τα φωτοβολταϊκά στις αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ΑΠΕ του Μαΐου – Το «παρών» και από «παλιά» αιολικά έργα.

23 03 2021 | 08:43

Τα φωτοβολταϊκά έργα δίνουν τον τόνο, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη διεκδίκηση Τιμής Αναφοράς στον κοινό διαγωνισμό ΑΠΕ, που θα διενεργήσει η ΡΑΕ στις 24 Μαΐου.

Αντίθετα το «παρών» φαίνεται να έδωσαν αισθητά λιγότερες υποψήφιες αιολικές μονάδες – και κυρίως έργα τα οποία δεν είχαν προκριθεί στον προηγούμενο, ειδικό ανά τεχνολογία, διαγωνισμό της ΡΑΕ, και δικαιούνται χωρίς άλλες διατυπώσεις να συμμετάσχουν και σε αυτόν.

Η διορία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εξέπνευσε χθες Δευτέρα, 22 Μαρτίου, αλλά δεν υπήρξε ανακοίνωση καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν ακόμα λυθεί θέματα που αφορούν τις συμβατικές σχέσεις της ΡΑΕ με την εταιρεία CosmoOne που διαθέτει τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαξεγωγής των διαγωνισμών.

Παρότι, ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ του energypress, είναι σαφές ότι υπάρχει περιορισμένη κάθοδος νέων αιολικών έργων και, αντίθετα, πολύ μεγάλη συμμετοχή φωτοβολταϊκών.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός του Μαΐου, ο οποίος αποτελεί την τελευταία ανταγωνιστική διαδικασία υπό το ισχύον καθεστώς στήριξης, αφορά φωτοβολταϊκά ισχύος έως 20 MW και αιολικά έως 50 MW. Η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς είναι 350 MW, ενώ το επίπεδο ανταγωνισμού έχει ορισθεί στο 100%, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να συμμετάσχουν έργα τουλάχιστον 700 MW, για να παραχωρηθεί στο σύνολό της.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία νέα κατηγορία κοινών ανταγωνιστικών διαδικασιών (για έργα μικρότερης ισχύος), με την επιπλέον ιδιαιτερότητα ότι αποφασίσθηκε να μην υπάρχει ποσόστωση ανάμεσα σε αιολικά και φωτοβολταϊκά υποψήφια έργα. Φαίνεται ότι η έλλειψη ποσόστωσης λειτούργησε ως αντικίνητρο για τους επενδυτές αιολικών, δεδομένου ότι πολύ δύσκολα μπορούν να ανταγωνιστούν τα φωτοβολταϊκά, των οποίων οι τιμές εξοπλισμού έχουν χαμηλώσει κατά πολύ.

Επομένως, με δεδομένο ότι δύσκολα θα μπορεί ένα υποψήφιο έργο αυτής της κατηγορίας να «ακολουθήσει» τις προσφορές των φωτοβολταϊκών, όσοι επενδυτές δεν είχαν αδειοδοτικά «ώριμα» πάρκα για να λάβουν μέρος, κατά κανόνα επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Κάτι που στην πράξη σημαίνει πως η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων για αιολικά, αφορά μονάδες που δεν είχαν καταφέρει να «κλειδώσουν» τιμή αναφοράς στον προηγούμενο, ειδικό ανά τεχνολογία, διαγωνισμό της ΡΑΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συνολική ισχύς των υποψήφιων αιολικών μονάδων κινείται στα επίπεδα των 300 MW.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως η συμμετοχή υποψήφιων φωτοβολταϊκών θα κινείται στον αντίποδα, καθώς δεκάδες επενδυτές σχεδιάζουν να διεκδικήσουν Τιμή Αναφοράς για τα έργα τους, μέσω της διαδικασίας του Μαΐου. Μάλιστα, η εικόνα από την αγορά είναι πως κατά κύριο λόγο αφορούν πάρκα μεγάλης ισχύος, δηλαδή στη «ζώνη» των 10 έως 20 MW.

Με βάση την προκήρυξη, ο προσωρινός κατάλογος συμμετεχόντων (και αποκλεισθέντων) θα εκδοθεί στις 13 Μαΐου, έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων από τη ΡΑΕ. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, ο οριστικός κατάλογος θα δημοσιοποιηθεί στις 20 Μαΐου, ώστε τέσσερις ημέρες αργότερα να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική δημοπρασία.

 

 

23 Μαρτίου 2021

energypress