ΡΑΕ: Υποβλήθηκαν 560 αιτήσεις για 11,3 GW έργων ΑΠΕ στον κύκλο Ιουνίου - Δείτε τους πίνακες

26 07 2022 | 10:03

Η ΡΑΕ δημοσίευσε τους καταλόγους με τις αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2022 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Οι αιτήσεις χορήγησης είναι 560 και η συνολική τους ισχύ ανέρχεται σε 11,3 γιγαβάτ. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες:

1.Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων  [Excel]

2.Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών παραγωγής/ Βεβαιώσεων Παραγωγού  [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

ΡΑΕ: Υποβλήθηκαν 560 αιτήσεις για 11,3 GW έργων ΑΠΕ στον κύκλο Ιουνίου - Δείτε τους πίνακες