ΡΑΕ: Προκήρυξη κοινού διαγωνισμου για αιολικά και Φ/Β έως 350MW, για 24 Μαρτίου 2021

29 12 2020 | 09:05

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Μαρτίου 2021

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας: 24 Μαΐου 2021

 

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση  με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την επιτυχή διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών την περίοδο 2016-2020 και των εξαιρετικά πετυχημένων ανταγωνιστικών διαδικασιών, που ολοκληρώθηκαν στις 27 Ιουλίου 2020,εν μέσω μάλιστα των εκτάκτων μέτρων Κορωνοϊού, κατακυρώνοντας περίπου 613,8 MW νέων έργων ΑΠΕ - ήδη βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης συνολικά 2,7 GW έργων ΑΠΕ μέσω διαγωνισμών -  η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφασή της - η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης - για τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για Αιολικές και Φ/β εγκαταστάσεις (Κατηγορία V) μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος 350 MW:

  • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PPV ≤ 20 MW
  • ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PWIND ≤ 50 MW

με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων:

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, στις 17:00

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 1648/2020).

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφαση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ και θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Αρχής για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

 

Απόφαση ΡΑΕ 1648/2020

Προκήρυξη [4/2020] – Κατηγορία V (Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW, Αιολικοί Σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής PWIND ≤ 50 MW)

Παραρτήματα Κατηγορίας V

 

 

 

28 Δεκεμβρίου 2020

ΡΑΕ

Συνοδευτικα Αρχεια