ΡΑΕ: οριστικα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 5ης Σεπτεμβρίου 2022.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την Απόφαση υπ’ αριθμ. 691/2022 της ΡΑΕ:

Α. Επί των οριστικών αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 5ης Σεπτεμβρίου 2022 αναφορικά με την Προκήρυξη για τη διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης

Β. Έκδοση των αποτελεσμάτων της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

https://www.rae.gr/apofaseis/45584/

Συνοδευτικα Αρχεια
691-2022.pdf (0 bytes)