ΡΑΕ: Ο προσωρινός κατάλογος συμμετεχόντων και αποκλεισθέντων στη δημοπρασία ΑΠΕ του Μαΐου.

14 05 2021 | 08:37

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2 και 12 της υπ’ αριθμ. Προκήρυξης 4/2020, ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 406/13.05.2021 Απόφασή της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Κατάλογοι:

Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V.

Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
124

~ 1.088,27 MW

 

Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων στο Στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V.

Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
4

~ 25,59 MW

13 05 2021 | 19:43

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2 και 12 της υπ’ αριθμ. Προκήρυξης 4/2020, ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 406/13.05.2021 Απόφασή της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Κατάλογοι:

Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V.

 

Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
124

~ 1.088,27 MW

 

Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων στο Στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V.

Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
4

~ 25,59 MW

 

Απόφαση ΡΑΕ με αριθμό 406/13.05.2021

 

 

 

13 Μαϊου 2021

energypress