Πρόσκληση στη Διαδικτυακή Συζήτηση για την Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα: 15/4/2021

13 04 2021 | 08:31

Το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), ως Διεθνής Οργανισμός με καθεστώς Μόνιμου Παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ξεκινά τη συζήτηση για την Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Ελλάδα την Πέμπτη 15 Απριλίου, στις 4 μ.μ. με τη συμμετοχή των ακόλουθων διακεκριμένων ομιλητών:

  • Γιώργου Αμυρά, Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Δημήτρη Φατούρου, Υπεύθυνου Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)
  • Εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης
  • Σπύρου Κουβέλη, Διευθυντή, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Eυρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

Η πρώτη συζήτηση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και ο σύνδεσμος για εγγραφή είναι ο ακόλουθος https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RvscwomkQ-Cd6JqqW2EBdQ

Τρία χρόνια μετά την παρουσίαση της εθελοντικής Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, οι Διαδικτυακές Συζητήσεις με τίτλο SDGs Discussion Series αφορούν στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), την πρόοδο από το 2018 όταν παρουσιάστηκε η Εθελοντική Εθνική Έκθεση, και τις δομές και διαδικασίες που υπάρχουν ή χρειάζεται να δημιουργηθούν για το λόγο αυτό. Πολλά έχουν αλλάξει λόγω της πανδημίας Covid-19, και της σταδιακής εξόδου της χώρας από τη μακροχρόνια κρίση, εξ ου και η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στη βάση της υπάρχουσας έκθεσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, θα εξαχθούν συμπεράσματα για την προοπτική υλοποίησης των στόχων.

 

 

12 Απριλίου 2021

EPLO