Προκηρύχθηκε στην Πορτογαλία η πρώτη δημοπρασία για έγχυση υδρογόνου και βιομεθανίου στο δίκτυο

03 06 2024 | 09:22

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προκήρυξε τον πρώτο διαγωνισμό για υδρογόνο και βιομεθάνιο προς χρήση στο εθνικό δίκτυο αερίου.

Οι μέγιστες τιμές προσδιορίζονται σε 127 ευρώ/MWh για το πράσινο υδρογόνο και 62 ευρώ για βιομεθάνιο.

 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις, ενώ οι ποσότητες είναι 150 GWh/έτος για το βιομεθάνιο και 120 GWh/έτος για το υδρογόνο.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής στη χώρα η Wärtsilä σε συνεργασία με την Capwatt υλοποιούν έργο ανάμειξης του υδρογόνου σε ποσοστό 10% με το φυσικό αέριο για χρήση σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της δεύτερης.

 

Α