Πράσινο φως του ΥΠΕΝ για τον “γίγαντα” των 882 MW στη Λάρισα

Ακόμα ένα μεγάλο έργο ηλεκτροπαραγωγής βλέπει τα κομμάτια του να συμπληρώνονται ένα-ένα και να βαδίζει με σταθερό ρυθμό σε τροχιά κατασκευής.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την άδεια της ΡΑΕ την οποία εξασφάλισε τον Ιούλιο του 2021, το έργο παίρνει το ΟΚ και από το ΥΠΕΝ.

Πιο αναλυτικά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε την έγκριση του στους Περιβαλλοντικούς Όρους για την εγκατάσταση και λειτουργία Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, ονομαστικής μικτής ισχύος 882MW.

Το έργο προωθείται από την «ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.» και προβλέπεται να εγκατασταθεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας, που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Τεμπών. Πιο συγκεκριμένα η υποδομή θα βρίσκεται περίπου 14 χλμ έξω από τη Λάρισα. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας υπολογίζεται σε 5.200 GWh Ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για μια τεράστια επένδυση που εφόσον υλοποιηθεί θα χρειαστεί κεφάλαια που ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε πως το πρότζεκτ πέφτει πάνω σε μια καλή συγκυρία για έργα φυσικού αερίου. Οι ρευστές διεθνείς συνθήκες, η απειλή της ενεργειακής ασφάλειας και οι αποφάσεις της ΕΕ για στήριξη υποδομών φυσικού αερίου με στόχο την επάρκεια του συστήματος, ενδεχομένως να αποτελέσουν ούριο άνεμο για τις εξελίξεις γύρω από το έργο.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που κατέθεσε η εταιρεία στη ΡΑΕ κατά τη φάση αίτησης αδειοδότησης, εκτιμούσε πως τον Δεκέμβριο του 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και η μονάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργίας της.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα ανέφερε τα εξής:

• Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): 12μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής
• Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: 36 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης
• Δοκιμαστική λειτουργία: 3 μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και διασύνδεσης
• Έναρξη λειτουργίας: Δεκέμβριος του 2024

Ταυτότητα του έργου

Η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου, αεριοστροβίλου τύπου Η-class, ονομαστικής ισχύος 593 MW και ατμοστροβίλου αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος 207 MW, ονομαστικής μικτής ισχύος 882 MW,  θα αποτελείται από τα εξής :

 • Έναν Αεριοστρόβιλο SIEMENS SGT5-9000HL ισχύος περίπου 593 MW
 • Μία Γεννήτρια (Generator) Siemens SGen-3000W παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής φαινομένης ισχύος 715MVA/18.5KV
 • Έναν Κάθετης Διάταξης Εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων με αναθέρμανση στην έξοδο καυσαερίων του αεριοστροβίλου και παραγωγή ατμού 3 βαθμίδων πιέσεως,
 •  Έναν Ατμοστρόβιλο SIEMENS SST-5000 ισχύος περίπου 289 MW, 3 βαθμίδων πιέσεως
 • Μία Γεννήτρια (Generator) SIEMENS SGen5-1200A παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής φαινομένης ισχύος 350MVA/20kV
 • Σύστημα διαχείρισης ατμοηλεκτρικού κύκλου: (Κλειστό αερόψυκτο σύστημα ψύξεως, Δίκτυο διαχείρισης/ανάκτησης συμπυκνωμάτων, Σύστημα διαύγασης τροφοδοτικού νερού,  Σύστημα επεξεργασίας νερού,  Σύστημα ατμού βαθμίδων)
 • Σύστημα αερόψυκτου συμπυκνωτή (ACC),
 • Δύο τροφοδοτικές αντλίες συνδυασμένης μέσης/υψηλής πίεσης
 • Δύο κατακόρυφες αντλίες συμπυκνώματος
 • Δύο αντλίες βοηθητικού κλειστού κυκλώματος ψύξης
 • Σύστημα Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής (SCR)
 • Βοηθητικό ατμολέβητα υπέρθερμου ατμού δυναμικότητας περίπου 25 tn/h, με πίεση της τάξεως των 10 bar
 • Συστήματα συνεχούς παρακολούθησης ποιότητας καυσαερίων (CEMS) ,
 • Περιφερειακά συστήματα μονάδας όπως: κύκλωμα βοηθητικού νερού ψύξεως, σύστημα πεπιεσμένου αέρος, μετρητικές διατάξεις, σύστημα δοσολογίας και δειγματοληψίας,
 • Ηλεκτρικό σύστημα: όπως πίνακες, βοηθητικοί μετασχηματιστές, εφεδρικό σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος,
 • Σύστημα κεντρικού ελέγχου,
 • Μετασχηματιστή ανύψωσης τάσεως τριών τυλιγμάτων 18,5/20/400kV (Step-up transformer),
 • Καμινάδα ύψους 75 μέτρων περίπου.

Κτιριακές υποδομές

Σύμφωνα με τα σχέδια της εταιρείας στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγης θα κατασκευαστούν κτιριακές υποδομές όπως εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, υπαίθριες στεγασμένες, εσωτερική οδοποιία και ένας υποσταθμός 400 KV.

Κτίρια υποστήριξης , όπως Διοικητήριο, αποθήκες, συνεργεία και φυλάκιο είσοδο με εμβαδόν 1.660 τ.μ. Επιπλέον θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και εγκαταστάσεις βανοστασίου εισόδου του αγωγού φυσικού αερίου, με εμβαδόν περισσότερα από 800 τ.μ. Ακόμα προβλέπεται και κατασκευή σταθμού μέτρησης, συμπίεσης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

Η τροφοδοσία της μονάδας με φυσικό αέριο θα πραγματοποιείται από το παρακείμενο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ μέσω σταθμού ρύθμισης και μέτρησης που θα εγκατασταθεί εκτός ΒΙΠΕ και σε ασφαλή απόσταση από τη μονάδα με ευθύνη του ΔΕΣΦΑ. Το Φυσικό Αέριο θα εισέρχεται μέσω υπογείου, χαλύβδινου αγωγού. Στο σημείο εισόδου του αγωγού Φ.Α. θα παραχωρηθεί μια έκταση εμβαδού περίπου 1.080 τ.μ. στον ΔΕΣΦΑ για την εγκατάσταση της βαλβίδας εισόδου και του οικίσκου οργάνων τηλεμετρίας.

Στα σχέδια υλοποίησης της μονάδας υπάρχει και το σενάριο έκτακτης ανάγκης που κάνει λόγο για διακοπή παροχής φυσικού αερίου. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο πετρέλαιο diesel και για διάστημα μικρότερο των πέντε ημερών ετησίως,το οποίο θα αποθηκεύει σε δύο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 17.500 κ.μ.

Τέλος, εφόσον το έργο υλοποιηθεί και τεθεί σε λειτουργία, κατά τα πάσα πιθανότητα θα τροφοδοτεί το εθνικό δίκτυο μέσω των δυτικών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, μήκους 16-35 χλμ, με τις δύο (γραμμές 400 kV διπλού κυκλώματος του ΑΔΜΗΕ οι οποίες ξεκινούν από την Πτολεμαϊδα και τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οδεύουν προς Αθήνα μέσω Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Λάρισας.

  | https://ypodomes.com/