Λάρισα: πράσινο έργο- οδηγός για τις ΔΕΥΑ, με φωτοβολταϊκά και net metering

Την άνοιξη αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Λάρισας, με τη διαδικασία αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), ένα έργο - πιλότος για όλες τις ΔΕΥΑ, καθώς υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Το πάρκο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2019.

Συγκεκριμένα, η διαγωνιστική διαδικασία, που έχει ήδη ξεκινήσει, αφορά την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού ο οποίος θα εγκατασταθεί στον ευρύτερο χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της ΔΕΥΑΛ, ισχύος 500 kWp, και θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Δηλαδή, η παραγόμενη ενέργεια από τον φωτοβολταϊκό σταθμό στον βιολογικό θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση ενέργειας δύο κεντρικών γεωτρήσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ στα Πλατανούλια Τυρνάβου εξοικονομώντας, σε ετήσια βάση, περίπου 50.000 ευρώ.

«Πλέον βρισκόμαστε στο στάδιο της δημοπράτησης για την ανάδειξη του αναδόχου. Υπολογίζεται ότι εντός του Ιανουαρίου θα γίνει η επιλογή του και θα εγκατασταθεί τον Απρίλιο», εκτίμησε ο Δημήτρης Σαββοργινάκης, Πολιτικός Μηχανικός και Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΛ.

Τον περασμένο Οκτώβριο εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, συνολικού κόστους 500.000 ευρώ και η εκτέλεση πρόκειται να γίνει με ιδίους πόρους. Πρόκειται για τον πρώτο φωτοβολταϊκό σταθμό που θα γίνει σε ΔΕΥΑ της χώρας με τη διαδικασία του net metering, του λεγόμενου ενεργειακού συμψηφισμού.

i
Ενδεικτική χωροταξική εγκατάσταση ακίδων επί σταθερών Φ/Β βάσεων

Πρόκειται για μια λύση εξοικονόμησης ενέργειας: το κόστος ενέργειας για την άντληση του νερού από γεωτρήσεις ανέρχεται ετησίως στα 2,5 εκατ. ευρώ. Είναι μια περιβαλλοντική δράση αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνει η ισχύουσα νομοθεσία για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από τη ΔΕΥΑΛ.

«Αυτό το έργο θα αποτελέσει τον πιλότο για ενδεχόμενες παρόμοιες επενδύσεις με περιβαλλοντική φιλοσοφία και θα ακολουθήσουν και άλλες ΔΕΥΑ. Μάλιστα η συγκεκριμένη επένδυση θα έχει γρήγορο χρόνο απόσβεσης -εκτιμάται περίπου σε 7 χρόνια- ενώ η διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών θα είναι τα 25 έτη.

Το πράσινο φως για την κατασκευή του σταθμού άναψε τον περασμένο χρόνο, όταν ο δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, Απόστολος Καλογιάννης, και ο διευθυντής της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ, Βασίλειος Αβαρκιώτης, με την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΥΑΛ σαν αυτοπαραγωγού, με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό φωτοβολταϊκού σταθμού της ΔΕΥΑΛ.

 

18 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: greenagenda