Πότε επιτρέπονται έργα ΑΠΕ στις περιοχές NATURA - Ο ρόλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Ο νεοϊδρυθείς Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) αποτελεί μια λύση για μείωση του επενδυτικού χρόνου υλοποίησης έργων εντός των περιοχών NATURΑ, καθώς αναμένεται να οδηγήσει σε μειωμένους χρόνους έκδοσης των σχετικών αδειοδοτήσεων, όπως ανέφερε στο Renewable & Storage Forum του energypress ο Γενικός Διευθυντής, Γιάννης Μητσόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσον αφορά την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, προφανώς δεν μπορούν να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα έργα στις περιοχές NATURA 2000. Το Μάρτιο του 2020 με το νόμο του ΥΠΕΝ θεσμοθετήθηκε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Ο οργανισμός έχει κύρια αρμοδιότητα τη διαχείριση των περιοχών και τα διαχειριστικά σχέδια. Μια από τις αμροδιότητες αυτές είναι να δίνει γνωμοδότηση αν μπορεί ένα έργο να υλοποιηθεί εντός των NATURA ή όχι. 

Η λύση αυτή επιλέχθηκε γιατί δεν μπορεί για το ίδιο έργο να δίδεται έγκριση και για το άλλο όχι. Όπως τόνισε ο κ. Μητσόπουλος, δεν γίνεται τα σχέδια παρακολούθησης να είναι διαφορετικά σε ίδιου μεγέθους έργα. Ο ίδιος ελπίζει ότι σε μερικούς μήνες ο οργανισμός θα είναι πλήρως λειτουργικός έχοντας ενσωματώσει τους παλιούς φορείς διαχείρισης, με 200 υπαλλήλους σε όλη τη χώρα για τις γνωμοδοτήσεις, άρα κερδίζεται χρόνος στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και για τους επενδυτές που δεν μπορούν να περιμένουν τρία χρόνια όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. 

Το προσωπικό του οργανισμού προετοιμάζεται με παροχή επιστημονικής γνώσης και εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, στα τέλη Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το γεωχωρικό εργαλείο που θα βοηθά στη γνωμοδότηση και θεωρείται ότι μια τέτοια αντιμετώπιση θα αμβλύνει και τις τοπικές αντιδράσεις. Αν καταλάβει ο κόσμος ότι όλα γίνονται με βάση την επιστημονική γνώση και από έναν οργανισμό που λειτουργεί ολιστικά, τότε θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, υπογράμμισε σχετικά ο γενικός διευθυντής του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

 

 

26 Oκτωβρίου 2021

energypress