Πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στην αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα

Στα έργα αποθήκευσης χρειάζεται να μετατοπιστεί και μετατοπιζεται το επενδυτικό ενδιαφέρον, αφού όπως υποστήριξαν άνθρωποι της αγοράς στο 8ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ πρόκειται για μία τεχνολογία που αναμένεται να δώσει τη λύση όταν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή στις ΑΠΕ. Παράλληλα, κρίνονται αναγκαίες οι επενδύσεις σε δίκτυα και η πρόσθετη δυναμικότητα διασυνδέσεων που δύνανται να μεταφέρουν εκτός συνόρων την περίσσεια ενέργεια.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα έχει βάλει φιλόδοξους στόχους στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο τελεί υπό διαβούλευση, ώστε να αποκτήσει 5,3 γιγαβάτ αποθήκευσης ως το 2030 στο ενεργειακό της σύστημα και 24,8 γιγαβάτ ως το 2050. Είναι εμφανές ότι η έμφαση δίδεται κυρίως στις μπαταρίες, καθώς το 2022 και 2023 δεν υπάρχουν ακόμα νέες άδειες για αντλησιοταμίευση. Η έμφαση στην αποθήκευση υποστηρίζεται περαιτέρω από το ΕΣΕΚ, όπου ο στόχος του 2030 και του 2050 δείχνει εντυπωσιακή άνοδο των μπαταριών (από τα 3,1 γιγαβάτ σε 22,6), ενώ τα αντλησιοταμιευτικά παραμένουν ως έχουν (2,2 γιγαβάτ) ανάμεσα στα έτη αυτά.

Μαύρος: Η επενδυτική έκρηξη για τα έργα αποθήκευσης και οι 3 πυλώνες της πράσινης μετάβασης

Είναι σημαντικό η ενεργειακή μετάβαση να πραγματοποιείται μέσα σε ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνος Μαύρος. «Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως τα δίκτυα αναπτύσσονται και πως πραγματοποιούνται επενδύσεις, την ώρα που σημειώνεται επενδυτική έκρηξη για έργα αποθήκευσης ενέργειας. «Η ενεργειακή μετάβαση είναι εδώ και η Ελλάδα θα διαδραματίσει τον δικό της ρόλο. Όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά και θέλουμε ο στόχος των 23 GW μέχρι το τέλος της δεκαετίας να επιτευχθεί».

Σύμφωνα με τον CEO της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αυτή η μετάβαση έχει τρεις πυλώνες: την μείωση εκπομπών ρύπων, τον συγκεντρωτισμό και την ψηφιοποίηση. «Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα εμείς στην ΔΕΗ έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε τα χρονικά ορόσημα που αφορούν τους κλιματικούς στόχους. Επίσης, πλέον υπάρχει εκδημοκρατισμός της παραγωγής και έργα ΑΠΕ λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως όλη αυτή η μετάβαση πρέπει να συμβαδίζει με την ψηφιακή ανάπτυξη. Η πρόοδος αυτή πρέπει να στηριχθεί πάνω σε ένα περιβάλλον βιώσιμο και ασφαλές. Η στρατηγική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπηρετεί αυτούς τους σκοπούς. Σήμερα έχουμε υπό κατασκευή ή έτοιμα πάνω από 1,5 GW έργων στην Ελλάδα και ευελπιστούμε μέσω του πλάνου που έχουμε ότι θα φτάσουμε τα 4 GW μέσα στα επόμενα 3 με 5 χρόνια.

Βαλκούμα: Χρειάζεται να επενδύσουμε στην αποθήκευση

Η κα Θάλεια Βαλκούμα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Faria Renewables σημείωσε επίσης πως βρισκόμαστε σε τροχιά ενεργειακής μετάβασης και πως αυτή η μετάβαση χρειάζεται «ευελιξία, σταθερότητα και ανθεκτικότητα». Ωστόσο, η ελληνική αγορά παρουσιάζει κάποιες παθογένειες που χρειάζονται καίριες παρεμβάσεις. Πρώτα από όλα, βασικό ζήτημα που ταλανίζει την αγορά είναι τα δίκτυα και η συνδεσιμότητα των αυτών που δεν μπορούν να υποστηρίξουν όλο το φάσμα της ηλεκτροπαραγωγής. Επίσης, η ανυπαρξία έργων αποθήκευσης η οποία δεν επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την παραγόμενη ενέργεια τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε πραγματικά.

Αδυναμία παρατηρεί η κα Βαλκούμα και στο κομμάτι της οργάνωσης των project, τα οποία κάποιες φορές «κολλούν», λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. «Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει βήματα πάνω στο κομμάτι της αδειοδότησης αλλά χρειάζονται και άλλες ενέργειες», σημειώνει. Η χώρα έχει ανάγκη από πιο φιλικά προς το περιβάλλον έργα και πιο βιώσιμες επενδύσεις. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις σύμφωνα με την κα Βαλκούμα χρειάζεται να επενδύσουμε στην αποθήκευση. «Έργα μπαταριών και αποθήκευσης είναι το μέλλον». «Σε δεύτερο επίπεδο όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις και σε εκτός συνόρων συμφωνίες, ώστε να δίνουμε την ελληνική παραγόμενη ενέργεια και σε άλλες χώρες.

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα κόμβο διασυνδέσεις δικτύων με άλλες χώρες. Επίσης, είναι αναγκαία η επιτάχυνση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και ολικά αλλά και έργα που δεν είναι ακόμη ευρέως ανεπτυγμένα όπως τα offshore αιολικά. Τέλος η ανάπτυξη του πράσινου υδρογόνου και της αμμωνία πρέπει να γίνει πιο έντονη και εδώ στην Ελλάδα. Φυσικά, σε όλα αυτά χρειαζόμαστε για σύμμαχο μας την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη», καταλήγει.

Χαντάβας: Η αποθήκευση είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο στο σύστημά μας

Με τη σειρά του ο επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power και Πρόεδρος της SolarPower Europe, Αριστοτέλης Χαντάβας ανέφερε πως οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα είναι ίδια με αυτά που αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρώπη. Ο ίδιος υποστήριξε πως η Ελλάδα ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα ενεργειακής μετάβασης παρά τις πρόσφατες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ελλάδα επιτάχυνε την ανάπτυξη των ΑΠΕ, έφερε επενδύσεις και προσέλκυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Φυσικά δεν σημαίνει ότι τα έκανε όλα σωστά», είπε επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται να διανύσει ακόμα αρκετά βήματα, ώστε να γίνει μία χώρα πρότυπο όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Ένας τρόπος να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) είναι να επενδύσουμε στην αποθήκευση. Η αποθήκευση είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο στο σύστημά μας. Δεν τα πηγαίνουμε όσο καλά θα θέλαμε σε αυτό το πεδίο αλλά ο χρόνος δεν έχει τελειώσει. Αυτό που όμως τονίζουμε είναι να υπάρξει μία προσεκτική επιλογή, γύρω από το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την αποθήκευση. Είναι αναγκαία η μεγέθυνση της αξίας και της στήριξης που δείχνουμε και δίνουμε απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις. «Από τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί και υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τα έργα αποθήκευσης πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα έργα που θα γίνουν θα έχουν αξία». Η προτεραιότητα να δίνεται πάντα σε σοβαρούς επενδυτές που μπορούν να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν έργα.

Τα εύσημα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Την πρόοδο της Ελλάδας τόσο στην ενεργειακή μετάβαση, όσο και στην ασφάλεια εφοδιασμού όλης της περιοχής των Βαλκανίων βλέπουν και αναγνωρίζουν και στις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου ο υφυπουργός για θέματα ενέργειας του αμερικανικού ΥΠΕΞ και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη Ρεβυθουσα και το LNG Αλεξανδρούπολης ως σημαντικά έργα για την ενεργειακή ασφάλεια και εξέφρασε τη δέσμευση από αμερικανικούς παραγωγούς για την προμήθεια της Ευρώπης. Ο κ. Πάιατ εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην εφοδιαστική αλυσίδα των καθαρών τεχνολογιών και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. «Θα υπάρξει μεγάλη άνοδος της ζήτησης για αυτά τα ορυκτά και η Ελλάδα διαθέτει αποθέματα και μπορεί να τα εξορύξει και να τα επεξεργαστεί», καταλήγει.

(αναδημοσίευση από powergame.gr)

 

 

 

σ