Παιχνίδι για δύο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Φυσικό αέριο και ΑΠΕ κάλυψαν το 76% της ζήτησης τον Ιούνιο

Παρελθόν αποτελεί πια η εποχή του λιγνίτη και του ντίζελ στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Ιούνιο είναι αποκαλυπτικά:

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών καλύφθηκε κατά 39% από το φυσικό αέριο (37% + 2% ΣΥΘΗΑ) και 37% από ΑΠΕ (28% ΑΠΕ + 9% υδροηλεκτρικά). Η συμμετοχή του λιγνίτη ήταν μόλις 5% και οι εισαγωγές 21%.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς τα δεδομένα αυτά δείχνουν πως πια και η Ελλάδα βρίσκεται στη μεταβατική εποχή προς την «πράσινη» ενέργεια. Είναι ενδεικτικό ότι η ΔΕΗ περιόρισε δραστικά τον περασμένο μήνα, κατά 75%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό την παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη. Οι ΑΠΕ για το ίδιο διάστημα αύξησαν την παραγωγή τους κατά 7,6%, ενώ το φυσικό αέριο κινήθηκε οριακά 1,2% προς τα πάνω.

Τα πλέον αναλυτικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ ανά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής δείχνουν επίσης ότι τον Ιούνιο η ΔΕΗ έσβησε τις λιγνιτικές μονάδες που χρησιμοποιούσε για την τηλεθέρμανση, δηλαδή τις Αγ. Δημήτριο 3,4 και 5 και τις δύο της Καρδιάς. Ο ΑΗΣ Αμυνταίου έσβησε ουσιαστικά από τον Μάιο, ενώ σε λειτουργία διατηρεί τη Μεγαλόπολη 3 και τις Αγ. Δημήτριο 1 και 2.

Πάντως, ο Ιούνιος ήταν και ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο όλες οι λιγνιτικές δεν λειτούργησαν κατά 40 ώρες συνεχόμενα. Αξίζει επίσης να τονιστεί, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, ότι από το σύνολο των μονάδων φυσικού αερίου, λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών, οι πρώτες είχαν καθαρή παραγωγή 1.478.720 MWh. Η καθαρή επίσης παραγωγή των υδροηλεκτρικών ξεπέρασε εκείνη των λιγνιτικών μονάδων. Τα νερά παρήγαγαν 348.2020 MWh ρεύματος και οι λιγνίτες 206.898 MWh. 

energypress