Η ακτινογραφία του ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για το 2019 - Τι άλλαξε σε σχέση με το 2018.

Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές αντιστάθμισαν την σημαντική υποχώρηση της λιγνιτικής παραγωγής και των υδροηλεκτρικών στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπως προκύπτει από το ετήσιο Δελτίοσυστήματος συναλλαγών ΗΕΠ που εξέδωσε το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Ειδικότερα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου σημείωσε αύξηση +13%, ελάχιστα χαμηλότερα από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (+14%). Με θετικό πρόσημο καταγράφεται και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με 5% αύξηση. Στην αντίπερα όχθη, οι εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά, κατά 44%, η λιγνιτική παραγωγή υποχώρησε κατά 32% και εξίσου υψηλή μείωση γνώρισε και η υδροηλεκτρική παραγωγή (-40%), πάντα συγκριτικά με το 2018.

Ως εκ τούτου η ετήσια παραγωγή ανά τύπο καυσίμου για το 2019 παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

 • Φυσικό αέριο: 42,33% (από 33.96% το 2018)
 • ΑΠΕ: 25,58% (από 22,08% το 2018)
 • Λιγνίτης: 25,43% (από 33.90% το 2018)
 • Νερό: 6,65% (από 10.06% το 2018)

 

δ
Ετήσια παραγωγή ανά τύπο καυσίμου (2019)

 

7
Ετήσια παραγωγή ανά τύπο καυσίμου (2018)

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του συνθέτουν την εικόνα του ενεργειακού ισοζυγίου ΗΕΠ για το 2019, το δελτίο καταγράφει τα εξής:

 • Για το 2019, η Καθαρή Ζήτηση αποτέλεσε το 94,69% του συνολικού ετήσιου Φορτίου, οι Εξαγωγές το 5,21% και η Άντληση το 0,10%. Η παραγωγή Μονάδων Φυσικού Αερίου κάλυψε το 32,39% του Φορτίου, η έγχυση ενέργειας από Εισαγωγές το 23,48%, η παραγωγή των ΑΠΕ το 19,58%, των Λιγνιτικών Μονάδων το 19,46% και η Υδροηλεκτρική Παραγωγή το 5,09%.
 • Η συνολική ζήτηση μειώθηκε ελάχιστα (-0,65%) συγκριτικά με το προηγούμενου έτος. Το υψηλότερο φορτίο για το 2019 ανέρχεται στα 9313 MW και παρουσιάστηκε στις 10/07/2019 14:00 ενώ το χαμηλότερο στα 3131 MW στις 29/04/2019 05:00.
 • Η συνολική αξία ΗΕΠ για το 2019 ανήλθε σε 3,47 δισεκ ευρώ ενώ ο μέσος όρος της μηνιαίας αξίας σε 289,2 εκ ευρώ.

Με εξαίρεση το μερίδιο της ΔΕΗ, η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά συμμετέχοντα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές σε συγκρίση με το 2018, κυρίως ως προς το κομμάτι της κατάταξης, χωρίς ωστόσο να υποτιμούμε τις αυξήσεις που γνώρισαν οι λοιποί παραγωγοί στα μερίδια τους.

Αναλυτικά για το 2019 τα μερίδια έχουν εξής: 

 • ΔΕΗ: 40,82% (από 52,51% το 2018)
 • ΔΑΠΕΕΠ: 25,39% (από 22,08% το 2018)
 • Μυτιληναίος: 8,21% (από 6.27% το 2018)
 • ELPEDISON: 7,13% (από 5,46% το 2018)
9
Ετήσια παραγωγή ανά συμμετέχοντα (2019)

 

Γ

​​​Ετήσια παραγωγή ανά συμμετέχοντα (2018)

Στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ διατηρεί τα ηνία, με το ποσοστό της στο σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας να ανέρχεται στο 74,21% (ΥΤ: 11,62%, ΜΤ: 12,02%, ΧΤ: 50,57%).

Το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό προμήθειας είναι της MYTILINEOS 5,09% (ΥΤ: 0,02%, ΜΤ: 2,73%, ΧΤ: 2,35%) και της HERON 5,09% (ΥΤ: 0,00%, ΜΤ: 2,40%, ΧΤ: 2,70%).

Τα αντίστοιχα ποσοστά του προηγούμενου έτους ήταν PPC: 81,13%, MYTILINEOS: 3,94% και HERON: 4,17%\

Εισαγωγές και Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σημαντικές ανακατατάξεις έχουμε στο κομμάτι των Εισαγωγών με την διασύνδεση της Ιταλίας να παίρνει «κεφάλι» το 2019, έναντι της αυτής με την Βουλγαρία το 2018. Σημαντικά διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες διασυνδέσεις σε ότι αφορά το κομμάτι των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, οι εισαγωγές ανά διασύνδεση το 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Ιταλία: 31,00% (από 14.84% το 2018)
 • Βουλγαρία: 29,21% (από 34,61% το 2018)
 • Βόρεια Μακεδονία: 21,21% (από 26,45% το 2018)
 • Αλβανία: 13,61% (από 17,64% το 2018)
 • Τουρκία: 4,98% (από 6,46% το 2018)
Κ
Ετήσιες Εισαγωγές ανά διασύνδεση (2019)

 

Δ
Ετήσιες Εισαγωγές ανά διασύνδεση (2018)

Στο πεδίο των εξαγωγών ανά διασύνδεση η κατάταξη παρέμεινε ίδια με την Ιταλία να συνιστά πρώτο προορισμό για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και να ακολουθούν Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία.

Αναλυτικά τα μερίδια ετήσιων εξαγωγών ανά διασύνδεση έχουν ως εξής:

 • Ιταλία: 34,23% (από 42,88% το 2018)
 • Βόρεια Μακεδονία: 29,22% (από 32,00% το 2018)
 • Αλβανία: 23,04% (από 20,25% το 2018)
 • Βουλγαρία: 13,04% (από 4,43% το 2018)
 • Τουρκία: 0,47% (από 0,44% το 2018)

 

8
Ετήσιες Εξαγωγές ανά διασύνδεση (2019)

 

9
Ετήσιες Εξαγωγές ανά διασύνδεση (2018)

Τέλος, να αναφέρουμε ότι για το 2019 οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Συμμετεχόντων ανέρχονται στους 69 Συμμετέχοντες εκ των οποίων δραστηριοποιήθηκαν οι 57: 8 Παραγωγοί, 3 Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) ΑΠΕ, 1 Παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υποχρεωτικής Συμμετοχής ΗΕΠ, 33 Προμηθευτές και 18 Έμποροι.

Η μέση ΟΤΣ για το 2019, ίση με 63,82 €/ΜWh, αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 3,43 €/ΜWh.

 

 

 

20 Φεβρουαρίου 2020

energypress