Οι δέκα ενεργειακές προτάσεις του Ατλαντικού Συμβουλίου: Συμμετοχή των ΗΠΑ στις τριμερείς και ένταξη του Αιγαίου στην πρωτοβουλία των "Τριών Θαλασσών"

Στον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στις ΑΠΕ και τις δυνατότητές της να γίνει ενεργειακός κόμβος στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου αναφέρεται νέα έκθεση του Ατλαντικού Συμβουλίου με τίτλο: "Squaring the Energy Transition Circle in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean: How to leverage US-Greece cooperation to ensure energy security while accelerating green recovery?".

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο, μια ταχεία στροφή προς τις ΑΠΕ θεωρείται ως ο βέλτιστος τρόπος για να μειωθεί σημαντικό το κόστος του ηλεκτρισμού για τους Έλληνες καταναλωτές μεσοπρόθεσμα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, όμως έχει ακόμα μια απόσταση να διανύσει. Το μερίδιο των ΑΠΕ στη χώρα μας εκτιμάται ότι θα φτάσει το 41% το 2023 μετά από μια επιβράδυνση των επενδύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τόσο σταθερή παραγωγή βάσης, όσο και ενισχυμένη ευελιξία στο σύστημα. Η Ελλάδα εξασφαλίζει αποθήκευση ισχύος 1,4 γιγαβάτ με τη μορφή μπαταριών και αντλησιοταμιευτικών, όμως για να καλύψει την παραγωγή βάσης και να έχει ευελιξία θα χρειαστεί να στηριχθεί μεσοπρόθεσμα στο φυσικό αέριο. Παράλληλα, το υδρογόνο μπορεί να ενισχύσει τη μετάβαση μελλοντικά ως ένας ευέλικτος φορέας ενέργειας και να παραχθεί με πολλούς τρόπους, προσφέροντας ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά, σημαντικό κρίνεται το μεγάλο έργο White Dragon στη Δ. ΜΑκεδονία.

Οι νέες ενεργειακές επενδύσεις κρίνονται ως σημαντικές και για τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές. Παράλληλα, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 10% προσφέρει σχεδόν 1 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας, άρα έχει και αναπτυξιακή διάσταση.

Ειδική μνεία γίνεται στην έκθεση για τις προσπάθειες της Ελλάδας να αναπτύξει μεγάλα διεθνή έργα στο φυσικό αέριο που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο αγωγός IGB, ο αγωγός ΤΑΡ, το τερματικό της Αλεξανδρούπολης και η αποθήκη της Ν. Καβάλας.

Για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ στα ενεργειακά, προτείνεται:

α) Μια συντονισμένη προσπάθεια να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στην πρωτοβουλία των "Τριών Θαλασσών", η οποία αποσκοπεί σε ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα της Κεντρικής Ευρώπης, με το Αιγαίο να προστίθεται ως τέταρτη θάλασσα, καθώς τα τερματικά LNG θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο νέο διάδρομο προς το δίκτυο αερίου της περιοχής αυτής.

β) Ένας πιο ενεργός ρόλος των ΗΠΑ στις τριμερείς συμμαχίες της Αν. Μεσογείου με μετατροπή τους σε τετραμερείς συμμαχίες ώστε να βρεθούν λύσεις που θα περιλαμβάνουν και το υδρογόνο με την αποθήκευση. 

Τέλος, από αμερικανικής πλευράς, ο ρόλος των ΗΠΑ όσον αφορά την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να έχει τους εξής στόχους:

Να στηρίξουν έργα που ενισχύουν τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων, να διατηρήσουν τη διαθεσιμότητα του LNG προς την Ελλάδα, να στηρίξουν όλες τις επιλογές για μεταφορά του αερίου της Αν. Μεσογείου, να ενισχύσουν την αποθήκευση ενέργειας και τις σχετικές επενδύσεις, να βοηθήσουν με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, να στηρίξουν τις νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, να αναζητήσουν ευκαιρίες στη νέα αγορά του υδρογόνου, να θεσμοποιήσουν τη διμερή ενεργειακή συνεργασία, να την εμβαθύνουν μέσω της σύστασης ενός διμερούς Ενεργειακού Κέντρου και τέλος, να επεκτείνουν το διμερή στρατηγικό διάλογο.

Βρείτε ολόκληρη την έκθεση στα επισυναπτόμενα.

Χάρης Αποσπόρης | energypress

Οι δέκα ενεργειακές προτάσεις του Ατλαντικού Συμβουλίου: Συμμετοχή των ΗΠΑ στις τριμερείς και ένταξη του Αιγαίου στην πρωτοβουλία των "Τριών Θαλασσών"

Συνοδευτικα Αρχεια