Οι αυξημένες ΑΠΕ έφεραν μεγάλη πτώση της χονδρικής τιμής του ρεύματος

Η ιστορικά υψηλή παραγωγή των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την κατάρρευση της ζήτησης λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας, έφερε σημαντική πτώση στις τιμές του ρεύματος την περασμένη εβδομάδα. 

Συγκεκριμενα η μέση τιμή εκκαθάρισης της αγοράς σημείωση σημαντική πτώση και διαμορφώθηκε στα €95,72/MWh μειωμένη κατά 22,45% σε σύγκριση με μια εβδομάδα πριν. Η ελάχιστη ΤΕΑ διαμορφώθηκε στα €0/MWh και η μέγιστη στα €183,61/MWh. 

Η πτώση της τιμής του ρεύματος στην αγορά έφερε βελτίωση της θέσης της Ελλάδας μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, στις οποίες οι τιμές κυμάνθηκαν από €94/MWh έως €119/MWh.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση την περασμένη εβδομαδιαία ζήτηση αυτή διαμορφώθηκε στις 922 GWh καταγράφοντας πτώση 18%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 1.162 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.080 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (158 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 73 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 56%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 509 GWh, σημειώνοντας ιστορικά υψηλή επίδοση. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 62 GWh (-14% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 345 GWh καλύπτοντας το 38% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 0 GWh απουσίασε από το εβδομαδιαίο μίγμα.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 148,529 MWh την περασμένη Δευτέρα (4/9), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (10/9) στις 111,861 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 921,764 MWh1, πιο χαμηλά κατά 17.47% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα που ανήλθε στις 1,116,934 MWh (βλέπε παρακάτω Διάγραμμα). Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,487 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα 3,785 MW και 7,626 MW αντίστοιχα.

To 52% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε την χαμηλή τάση (περί τις 481 GWh), συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, το 23% την μέση τάση (περί τις 211 GWh), το 15% αντιστοιχούσε στην υψηλή τάση (περί τις 238 GWh), δηλ. στην ενεργοβόρα βιομηχανία, το 8% (περί τις 65 GWh) στο σύστημα της Κρήτης, ενώ υπήρξαν και απώλειες της τάξεως του 2%.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (56%), φυσικό αέριο (38%) και μεγάλα υδροηλεκτρικά (7%). Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στο μερίδιο των ΑΠΕ (ήταν στο 34%), καταγράφηκε πτώση στα μερίδια του λιγνίτη (ήταν στο 1%), του φυσικού αερίου (ήταν στο 46%) και των καθαρών εισαγωγών (ήταν στο 12%), ενώ το μερίδιο των μεγάλων υδροηλεκτρικών παρέμεινε αμετάβλητο. Τα μερίδια των καθαρών εισαγωγών και του λιγνίτη είχαν μηδενική συνεισφορά στο μίγμα καυσίμου της προηγούμενης εβδομάδας. Το σύστημα της Ελλάδας είχε εξαγωγικό χαρακτήρα την προηγούμενη εβδομάδα, με τις καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται στις -49.201 ΜWh.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο ανήλθε σε 508,879 MWh και 344,720 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από τα νερά έφτασε τις 61,706 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την εβδομαδιαία μέση διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι συνολικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 108,863 MWh, με την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα εισαγωγών να επιτυγχάνεται την περασμένη Δευτέρα (4/9), διαμορφούμενη στις 28,465 MWh. Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 158,065 MWh, εκ των οποίων 32,485 MWh, που αποτελούν την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα σε εβδομαδιαία βάση, εξήχθησαν την περασμένη Κυριακή (10/9). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα να χαρακτηριστεί ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας προς τις γειτονικές χώρες.

(αναδημοσίευση από capital.gr)

 

 

σ