Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΑΦ) για το ενεργειακό νομοσχέδιο.

14 11 2019 | 18:24

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΑΦ) παρενέβει με πρόταση / σχόλιο στο άρθρου 25 του υπό διαβούλευση ενεργειακού νομοσχεδίου:
 
Η κατ' εξαίρεση ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ μείωση τιμών που μας επεβλήθη με τον Ν. 4254 ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ και σε αντίθεση με τον επιδιωκόμενο σκοπό του, όπως αναλύεται στην αιτιολογική του έκθεση (εξορθολογισμός αποδόσεων IRR στο 13,5% με ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ τιμών βάσει του χρόνου σύνδεσης / κόστους επένδυσης, αντί της ημερομηνίας κατάθεσης πλήρους φακέλου στον ΛΑΓΗΕ που ίσχυε έως τότε σε όλους και συνεχίζει να ισχύει και σήμερα αποκλειστικά και μόνο στους αγρότες), δημιούργησε τεράστιες στρεβλώσεις και αγρότες πολλών ταχυτήτων και κατηγοριών:
 
Προνομιούχους (συγκαταλέγονται οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και οι οικογένειές τους) που με την υποβολή της δήλωσης κερδίζουν υπέρμετρα εξασφαλίζοντας υπεραποδόσεις έως και +40% έναντι των άλλων παραγωγών (πίνακα Α) του τριμήνου τους, και έως 96% έναντι άλλων συναδέλφων τους αγροτών της ίδιας χρονικής περιόδου (τιμή 0,37708 e / kwh των συνδικαλιστών Α΄& Β΄τριμήνου 2013 έναντι 0,1931864 απλών αγροτών)
Ακραία αδικημένους που με την δήλωση μειώνεται η τιμή τους έως και -29% έναντι των λοιπών παραγωγών του πίνακα Α με αποτέλεσμα να λειτουργούν ζημιογόνα και
Αδικημένους που η υποβολή της δήλωσης δεν τους επιφέρει κανένα όφελος αφού έχουν ουδέτερο αποτέλεσμα
 
Οι εν λόγω στρεβλώσεις επιβεβαιώθηκαν και από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου σας με την υποβολή των από 12/01/2016 & 29/07/2016 ενημερωτικά – εισηγητικά της σημειώματα με θέμα “ανάλυση επιπτώσεων εφαρμογής της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 του Ν.4254/2014 αναφορικά με την αποζημίωση της ηλεκτρικής ενέργιας από Φ/Β σταθμούς ισχύος έως 100kw που ανήκουν σε κατ' επάγγελμα αγρότες και δεν έχουν τύχει ενίσχυσης (ΧΕ)” και εισήγηση την κατάργηση της γενεσιουργού αιτίας (οριζόντια μείωση επί της αρχικής FIT τιμής) και σύνδεση των τιμών με τις επανακαθορισμένες βάσει του κόστους επένδυσης / ημερομηνίας σύνδεσης τιμές του πίνακα Α. της υποπαραγράφου ΙΓ.1
 
Γίνεται αντιληπτό στον κοινό νου ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι δίκαια και δεν μπορεί να διαιωνίζεται με διάφορες προφάσεις ( έλλειμα λογαριασμού, αντιδράσεις “βολεμένων”, εποπτεία κομισιόν κ.λπ.). Επομένως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης παρέμβασης και άρσης των στρεβλώσεων.
Με την ευκαιρία της παράτασης υποβολής δηλώσεων 2018 μέχρι την 31/12/2019, και προς αποφυγή τουλάχιστον της μείωσης τιμής 300 αγροτών χαμηλότερα και από του πίνακα Α΄ και μετριασμού της αδικίας,
 
ζητάμε
 
α. να εξετασθεί το αν μπορεί να δοθεί δυνατότητα στους ακραία αδικημένους που υπέβαλαν ( ως όφειλαν ) την δήλωσή τους έγκαιρα και υπέστησαν ζημιά, να την ακυρώσουν χωρίς συνέπειες, λαμβανομένου υπ' όψιν σας ότι:
στις δηλώσεις εισοδήματος που υπέβαλαν για το 2018 το εισόδημα από τα φ/β δηλώθηκε ως αγροτικό,
μοριοδοτούνται για την ιδιότητά τους σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης,
η κατάταξή τους ως επαγγελματίες αγρότες στο μητρώο αγροτών & αγροτικών εκμεταλλεύσεων επικαιροποιείται ετησίως, βάσει του ποσοστού του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος
η μη υποβολή δήλωσης συνεπάγεται διαγραφή από το μητρώο επαγγελματιών αγροτών του ΛΑΓΗΕ.
 
β. αντί της προτεινόμενης ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου, να θεσπιστεί υποχρέωση υποβολής δήλωσης απώλειας της ιδιότητος επαγγελματία αγρότη, μόνο όταν την χάνουν αντί της δήλωσης διατήρησης που υποβάλλεται ετησίως με την υφιστάμενη ρύθμιση.
 
 
Ο κ. Ρήγας Θανασάς, πρόεδρος του ΠΣΑΑΦ σχολίασε: «Η διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου ΠΣΑΑΦ σηματοδοτεί την ευκαιρία να λυθούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν πάνω από 1500 επαγγελματίες αγρότες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με Φ/Π».

energypress