Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καλύπτει το κόστος ανάπτυξης δικτύου για την «υποδοχή» περισσότερων ΑΠΕ – Πως θα κατανεμηθεί ο επιπλέον ηλεκτρικός χώρος

Με ρύθμιση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, μεταβάλλεται ο τρόπος ανάπτυξης των δικτύων διανομής, ώστε  αυτό να μην γίνεται αποκλειστικά με βάση τις αιτήσεις και τις ανάγκες για κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά με στόχο την ενίσχυση της διείσδυσης της παραγωγής Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα ώστε να ικανοποιηθούν οι προβλέψεις του Εθνικού  Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Ειδικότερα, λόγω του κορεσμού του τοπικού δικτύου η εγκατάσταση νέων σταθμών Α.Π.Ε. ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη ή και αδύνατη λόγω του υψηλού κόστους που απαιτούσε η ενίσχυση και επέκταση των τοπικών δικτύων, το οποίο επιβάρυνε πλήρως τον επενδυτή έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθιστώντας έτσι την επένδυσή του οικονομικά ασύμφορη. Αποτέλεσμα ήταν η σημαντική επιβράδυνση της εγκατάστασης νέων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα τοπικά δίκτυα από μικροεπενδυτές.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγονται προβλέψεις με τις οποίες το κόστος ανάπτυξης του δικτύου για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα καλύπτεται αρχικά από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και θα αποπληρώνεται από τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ). 

Το κόστος ανάπτυξης των έργων αυτών θα επιβαρύνει ακολούθως τους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Y.A. που θα τα εκμεταλλεύονται απομειώνοντας ακολούθως το κόστος των έργων επέκτασης δικτύου που έχει ενταχθεί στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ. 

Κατανομή του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου

Με άλλη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου και τροποποίησης του Κώδικα του ΕΔΔΗΕ, να αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος, προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη περισσότερης ισχύος σταθμών ΑΠΕ στο δίκτυο. Έτσι, μέσα σε 45 ημέρες από την ψήφιση του σχεδίου νόμου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα υπολογίσει τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος όλων των υποσταθμών στο δίκτυο διανομής. 

Τα νέα αυτά περιθώρια θα κατανεμηθούν σε συγκεκριμένα ποσοστά, ανά κατηγορία «πράσινου» συστήματος ηλεκτροπαραγωγής. Επομένως, για τους υποσταθμούς όπου τα περιθώρια είναι έως 10 MW, τότε αυτά διατίθενται αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό συμψηφισμό και πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στις στέγες.  Η προτεινόμενη κατανομή είναι: Νοικοκυριά 30%, Αγρότες 30%, Βιομηχανία και μεταποίηση 30%, Ανεξάρτητοι παραγωγοί 10%. 

Για τους υποσταθμούς όπου τα νέα περιθώρια υπερβαίνουν τα 10 MW, η πλεονάζουσα ισχύς άνω των 10 ΜW προτείνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% να κατανεμηθεί στις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες (νοικοκυριά, αγρότες, βιομηχανία και μεταποίηση, ανεξάρτητοι παραγωγοί). Σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, θα αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση άλλων σταθμών ΑΠΕ. 

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου.

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καλύπτει το κόστος ανάπτυξης δικτύου για την «υποδοχή» περισσότερων ΑΠΕ – Πως θα κατανεμηθεί ο επιπλέον ηλεκτρικός χώρος