Ο απολογισμός της Κομισιόν για την πορεία της μετάβασης - Πάνω από 100 δισ. έχουν εκταμιευθεί στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

14 09 2022 | 09:47

Έμφαση στις κατακτήσεις που έχει πετύχει μέχρι τώρα η Ευρώπη στον ενεργειακό και κλιματικό τομέα αναμένεται να δώσει σήμερα κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως αναφέρεται σχετικά σε ενημερωτικό κείμενο της Ε.Ε.:

 

NEXT GENERATION EU: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Το NextGenerationEU επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση και, υπό το φως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, να καταστήσει την ΕΕ ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2030, χάρη στο σχέδιο REPowerEU. Επενδύουμε σε πιο πράσινες πόλεις, με αποκατάσταση της φύσης, και σε μια συνδεδεμένη ύπαιθρο, με διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Επενδύουμε στη βιομηχανική βάση υψηλής τεχνολογίας της Ευρώπης, από τον πράσινο χάλυβα έως τις ανανεώσιμες μπαταρίες και τα μικροκυκλώματα. Και επενδύουμε σε ίσες και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Επιτροπή βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να καταστεί ο μεγαλύτερος εκδότης πράσινων ομολόγων στον κόσμο για τη χρηματοδότηση πράσινων τεχνολογιών. Από αυτά, ποσό ύψους έως και 250 δισ. ευρώ, ή 30 % του NextGenerationEU, θα συγκεντρωθεί μέσω πράσινων ομολόγων NextGenerationEU. Η εκταμίευση κονδυλίων από την Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο και εξαρτάται από την υλοποίηση των συμφωνηθεισών δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όπως η ενίσχυση της καινοτομίας ή η προάσπιση του κράτους δικαίου. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικοί και περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι φορείς και κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι συμβάλλουν στην καθοδήγηση των επενδύσεων εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες.

Η βιώσιμη χρηματοδότηση βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Από τότε που η Επιτροπή ενέκρινε τη φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση τον Απρίλιο του 2021, η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον καθορισμό περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση προτύπων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η ταξινομία της ΕΕ δημιουργεί ένα πρώτο στο είδος του σύστημα ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες. Για την καταπολέμηση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας, η Επιτροπή επικαιροποιεί επίσης τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, η οποία απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στις κεφαλαιαγορές, η Επιτροπή οικοδομεί μια ενιαία αγορά κεφαλαίων, όχι μόνο για να διοχετεύσει ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αλλά και για να ωφελήσει τους καταναλωτές, τους επενδυτές και τις εταιρείες με βαθιές, αποδοτικές και αξιόπιστες πηγές χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους στην ΕΕ.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης πορείας βάσει του οποίου η Ευρώπη θα καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και θα εφαρμόσει την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Από την πανδημία έως τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμεινε σταθερή στην πορεία της και μάλιστα επέμεινε στην πράσινη μετάβαση, όπως κάνουμε και πάλι με το σχέδιο REPowerEU. Όχι μόνο η υγεία των κατοίκων της ΕΕ εξαρτάται από την υγεία του πλανήτη μας, αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ εξαρτάται από τη μαζική στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση είναι η ευκαιρία της γενιάς μας για τη βελτίωση της ευημερίας και της ανθεκτικότητας των πολιτών μας, της άγριας πανίδας και χλωρίδας και του πλανήτη μας

Από τότε που η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μόλις 10 ημέρες αφότου ανέλαβε την εντολή της, η ΕΕ επιτάχυνε τη δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με το νομοθέτημα για το κλίμα, αποτυπώσαμε τη φιλοδοξία μας για το 2050 σε δεσμευτική ενωσιακή νομοθεσία.

Το νομοθέτημα για το κλίμα θέτει επίσης έναν ενδιάμεσο στόχο για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % («Fit for 55»), που παρουσίασε η Επιτροπή το καλοκαίρι του 2021, περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των φιλοδοξιών μας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το πιο ολοκληρωμένο σχέδιο μετασχηματισμού στον κόσμο. Η Ευρώπη έχει το όραμα και τους στόχους· με το NextGenerationEU έχουμε την επένδυση και τώρα είναι η στιγμή να επιταχυνθεί η υλοποίηση.

1