Νέα οδηγία ΑΠΕ: Ζώνες ταχείας ανάπτυξης έργων με ενιαία ΜΠΕ, 12 μήνες προθεσμία για όλη την αδειοδότηση και αυτόματη έγκριση αν δεν απαντήσει εγκαίρως ο φορέας

Περαιτέρω απλοποίηση και συντόμευση της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα ΑΠΕ προβλέπει η αναθεωρημένη οδηγία της Κομισιόν που παρουσιάστηκε χθες (βλέπε επισυναπτόμενο).

Όπως αναφέρει σχετικά, η εισαγωγή βραχύτερων και πιο ξεκάθαρων προθεσμιών στις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων πρόκειται να επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Παράλληλα, εισάγεται μια διάκριση ανάμεσα σε περιοχές πλέον κατάλληλες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπου τα χρονοδιαγράμματα μπορούν να συντομευθούν αρκετά, και τις υπόλοιπες περιοχές.

Ο εντοπισμός των κατάλληλων περιοχών στην ξηρά και τη θάλασσα θα πρέπει να λάβει υπόψη τη διαθεσιμότητα του ανανεώσιμου δυναμικού, την προβλεπόμενη ζήτηση και τη χωρητικότητα του δικτύου, όπως και τις δυνατότητες για αποθήκευση και άλλα εργαλεία ευελιξίας.

Οι κυβερνήσεις θα έχουν περιθώριο δύο ετών για τον προσδιορισμό των κατάλληλων περιοχών. Παράλληλα, γνώμονας είναι να μην οδηγούν τα νέα έργα σε έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση, άρα θα πρέπει να αποφεύγονται προστατευμένες περιοχές.

Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη-μέλη καλούνται να προετοιμάσουν ένα ενιαίο σχέδιο για όλες τις ανωτέρω περιοχές και τεχνολογίες ή επιμέρους σχέδια ανά τεχνολογία. Το κάθε σχέδιο θα υπόκειται σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έτσι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να έχουν μια πιο αποδοτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Με βάση αυτό το σχέδιο, τα έργα εκείνα που κρίνεται ότι είναι συμβατά θα πρέπει να επωφελούνται εξ αρχής από την υπόθεση ότι δεν θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να εξαιρούνται από επιμέρους μελέτες ανά εργο.

Επιπλέον, τα έργα αυτά θα επωφελούνται από αυτόματη θετική απάντηση σε περίπτωση απουσίας απάντησης από αρμόδιο φορέα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης, οι αρχές θα πραγματοποιούν μια γρήγορη αξιολόγηση και εντός 12 μηνών (έξι μηνών για έργα έως 150 kW) θα ολοκληρώνεται η αδειοδοτική διαδικασία εκτός αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το εκάστοτε έργο μπορεί να οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις.

Αντίστοιχα, περιλαμβάνονται κατευθύνσεις για το repowering των έργων εντός των ζωνών έντονης ανάπτυξης ΑΠΕ, με μέγιστη προθεσμία τους 12 μήνες για τις σχετικές αιτήσεις.

Χάρης Αποσπόρης | energypress

Νέα οδηγία ΑΠΕ: Ζώνες ταχείας ανάπτυξης έργων με ενιαία ΜΠΕ, 12 μήνες προθεσμία για όλη την αδειοδότηση και αυτόματη έγκριση αν δεν απαντήσει εγκαίρως ο φορέας

Συνοδευτικα Αρχεια