Νέα μέτρα για την προστασία της Βαλτικής Θάλασσας

25 10 2021 | 08:35

Οι χώρες γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα συμφώνησαν να ενισχύσουν τα μέτρα για να βελτιώσουν την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια από τις πιο μολυσμένες θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο. Ο στόχος που έχει τεθεί από το Σχέδιο Δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα (BSAP) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέχρι το 2030 να έχει προστατευθεί το 30% της Βαλτικής Θάλασσας.

Τα νέα μέτρα εγκρίθηκαν σε υπουργική συνεδρίαση την Τετάρτη στην Λούμπεκ υπό την αιγίδα της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Βαλτικής, γνωστής ως Επιτροπή του Ελσίνκι (HELCOM). Μία επιτροπή που ιδρύθηκε το 1974, με μέλη της σήμερα την Δανία, την Εσθονία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Φινλανδία, την Γερμανία, την Λετονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Ρωσία και την Σουηδία.

Το πρώτο σχέδιο δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα εκπονήθηκε το 2007. Το επικαιροποιημένο και ολοκληρωμένο σήμερα σχέδιο περιλαμβάνει νέους στόχους και περίπου 200 διατάξεις που διέπουν τη βιοποικιλότητα, τον ευτροφισμό, τις επικίνδυνες ουσίες, τις ενάλιες δραστηριότητες όπως η ναυτιλία και η αλιεία, την κλιματική αλλαγή, τα θαλάσσια απορρίμματα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τον υποθαλάσσιο θόρυβο.

Τα κράτη της Βαλτικής Θάλασσας και η ΕΕ συμφώνησαν επίσης ότι η λίστα «SOS» με τις κρίσιμες περιοχές ρύπανσης, θα συμπληρωθεί έως το 2025.

Τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν από τις χώρες είτε μεμονωμένα ή σε συνεργασία. Στην προσπάθειά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, η Φινλανδία χρησιμοποιεί τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έχει δεσμεύσει για τα εθνικά σχέδια διαχείρισης των υδάτων 2019–2023 και τη Φινλανδική Θαλάσσια Στρατηγική.

Σύμφωνα με τον Ρουντίγκερ Στρέμπελ, Εκτελεστικό Γραμματέα της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Βαλτικής (HELCOM), το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα δεν αρκείται στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

«Το Σχέδιο Δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα (BSAP) δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική επιτυχία, αλλά και μια πολιτική, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ικανότητά μας για περιφερειακή και διατομεακή συνεργασία στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», τόνισε ο Στρέμπελ σε δήλωση του.

 

 

 

22 Οκτωβρίου 2021

Euractiv