Νέα μελέτη για το πιλοτικό έργο της Αστυπάλαιας αναθέτει η ΡΑΕ σε εργαστήριο του ΕΜΠ

02 07 2021 | 08:52

Στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανέθεσε η ΡΑΕ το έργο «Προετοιμασία προδιαγραφών διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το υβριδικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής του ειδικού πιλοτικού έργου Αστυπάλαιας».

Επιστημονικός υπεύθυνος για το εν λόγω έργο αναλαμβάνει ο Καθηγητής κ. Σταύρος Παπαθανασίου, ενώ, ταυτόχρονα, συστήνεται επιτροπή παραλαβής, αποτελούμενη από τους:

  1. Γιώργο Χαραλαμπίδη, ως Πρόεδρο
  2. Μαρίνα Σοφία Καψάλη, Μέλος
  3. Έλλη Σπερδόκλη, Μέλος

ως τακτικά μέλη, και τους

  1. Γεώργιο Πεταλά
  2. Μαρία Κερκίδου
  3. Αγγελική Παναγιωτακοπούλου

ως αναπληρωματικά μέλη, αντίστοιχα.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ορίζεται στα 19.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση της ΡΑΕ είναι διαθέσιμη εδώ

 

 

1 Ioυλίου 2021

energypress