MYTILINEOS: FLASH NOTE Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2020.

05 02 2021 | 16:40

ΥΨΗΛΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

Η MYTILINEOS απορρόφησε αποτελεσματικά τους κραδασμούς της πανδημίας κι ανταποκρίθηκε με ευελιξία και αποφασιστικότητα στις προκλήσεις του 2020

 Η MYTILINEOS Α.Ε. (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2020.

 • Η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) ανήλθε σε €315 εκατ. παραμένοντας αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2019.
 • Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €129 εκατ., με το δείκτη των κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS) να παραμένει σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 1.
 • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 538 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) παρέμεινε κάτω από το 2 και συγκεκριμένα στο 1,71, παρά τις σημαντικές επενδύσεις, τη διανομή μερίσματος και την επαναγορά 6,14 εκατ. ιδίων μετοχών (ποσοστό 4,3% του συνόλου).
 • Προτεινόμενο μέρισμα €0,36 ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές) που αντιστοιχεί σε 41% των καθαρών κερδών έναντι 35,5% το 2019.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Το 2020 αποτέλεσε αναμφισβήτητα μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα η ελληνική οικονομία που ενώ είχε αρχίσει να ανακάμπτει από μια δεκαετή περίοδο ύφεσης, καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα βύθιση της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα πιστοποιούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι, με στήριγμα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της MYTILINEOS και την άοκνη προσπάθεια του ανθρώπων μας, κατορθώσαμε να απορροφήσουμε αποτελεσματικά τους κραδασμούς που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, μείναμε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους σε λειτουργική κερδοφορία (το οποίο νωρίς μέσα στο 2020 είχα θέσει ως στόχο), ενώ παράλληλα διατηρηθήκαμε σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Επιπλέον το 2020 επιταχύναμε τη διαδικασία μετασχηματισμού της MYTILINEOS που πλέον, μέσω και των νέων Τομέων Επιχειρηματικής δραστηριότητας, εστιάζει στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και αειφορίας».

 

Κατά τη διάρκεια του 2020, η MYTILINEOS παρακολουθώντας πάντα στενά τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων της. Η Εταιρεία ανταποκρίθηκε με αμεσότητα, ευελιξία και αποφασιστικότητα στην επιτυχή μετάβαση σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής  Δραστηριότητάς της, αλλά και περιορίζοντας στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας.

Το ξεκίνημα του 2021 βρίσκει τη MYTILINEOS σε ισχυρή θέση,

 • Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου στοχεύει στη διατήρηση των περιθωρίων κερδοφορίας του, ενώ διεκδικεί ολοένα αυξανόμενα μερίδια αγοράς, αξιοποιώντας την ανταγωνιστικότητα του.  
 • Ο  Τομέας Μεταλλουργίας επωφελείται από τη σταθερότητα στις τιμές των Α υλών, καθώς και την ανάκαμψη των τιμών Αλουμινίου και της Αλουμίνας.
 • Οι Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχοντας προχωρήσει την ωρίμανση νέων έργων κατά το δεύτερο μισό του 2020, επιταχύνουν τις διαδικασίες συμβασιοποίησης και εκτέλεσης τους.
 1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

Ποσά σε εκ €

2020

2019

Δ %

Κύκλος Εργασιών

1.899

2.256

-16%

EBITDA

315

313

1%

Καθαρά Κέρδη

129

145

-11%

Kέρδη ανά μετοχή

0,9116

1,0140

-10%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ. βάσης)

EBITDA

17%

14%

272

Καθαρά Κέρδη

7%

6%

34

 

Σε σύγκριση με το 2019 σε ενοποιημένη βάση:

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.899 εκ. έναντι €2.256 εκ. τo 2019, σημειώνοντας μείωση 16% που οφείλεται στο αδύναμο περιβάλλον τιμών των Τομέων της Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και στην χρονική μετατόπιση τόσο στην υλοποίηση, όσο και στη συμβασιοποίηση νέων έργων στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης λόγω της πανδημίας.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, καθώς διαμορφώθηκαν σε 315 εκ. έναντι €313 εκ. το 2019, επωφελούμενα από την ισχυρή επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 129 εκ. έναντι €145 εκ. το 2019.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 538 εκ. έναντι €421 εκ. το 2019 , με το δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται σταθερά σε επίπεδα χαμηλότερα του 2x (1,71). Παράλληλα, μετά την πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου ύψους €300 εκ. τον Ιούνιο του 2020 (το οποίο κανονικά έληγε τον Ιούνιο του 2022) η Εταιρεία διαθέτει ένα εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του 2024.

Συνολικά, το 2020 η Εταιρεία αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις συνέργειες ανάμεσα στους Τομείς Δραστηριότητας, εντατικοποίησε τις δράσεις βελτιστοποίησης κόστους και με βασικό μοχλό τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην πανδημία και να θέσει στέρεες βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη τα αμέσως επόμενα έτη.

Αναφορικά με την επίδοση στο Δ’ Τρίμηνο του 2020:

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €81 εκ. έναντι €65 εκ. το Δ’ Τρίμηνο του 2019, επωφελούμενα από τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και τις σταθερά υψηλές αποδόσεις των Τομέων Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Μεταλλουργίας.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  1. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 

Ποσά σε εκ €

FY 2020

FY 2019

Δ %

Κύκλος Εργασιών

928

996

-7%

EBITDA

157

101

55%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ.βάσης)

EBITDA

16,9%

10,1%

678

 

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς2020

 

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [GWh]

FY 2020

FY 2019

Δ%

Λιγνίτες

5.737

10.418

-44,9%

Υδροηλεκτρικά

2.903

3.363

-13,7%

Μονάδες Φυσικού Αερίου

18.691

17.104

9,3%

ΑΠΕ1

13.835

11.344

22,0%

Καθαρές Εισαγωγές

8.860

9.944

-10,9%

Σύνολο

50.025

52.173

-4,1%

      1Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Παραγωγή MYTILINEOS (GWhs)

FY 2020

FY 2019

Δ%

Θερμικές Μονάδες

5.550

5.404

2,7%

ΑΠΕ

522

430

21,6%

Σύνολο

6.072

5.834

4,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 2020 αποτέλεσε έτος ιστορικά υψηλών επιδόσεων για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, παρά τη μείωση της κατανάλωσης στη χώρα κατά 4,1% λόγω της πανδημίας  αλλά και τις κατά 30% χαμηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ΤΣ).   Αναφορικά με το μείγμα παραγωγής, το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί πλέον ως το βασικό καύσιμο, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 44,9%. Σημαντικά ενισχυμένη είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ, που ανήλθε στο 28% της συνολικής παραγωγής.  

Η MYTILINEOS επωφελήθηκε σημαντικά από τις παραπάνω συνθήκες, στηριζόμενη κατά κύριο λόγο στο ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου, τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της, αλλά και στην ηγετική θέση που κατέχει ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 928 εκατ. που αντιστοιχεί σε 49% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι996 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 157 εκατ. το 2020, από101 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 55%. Η ιστορικά υψηλή επίδοση το 2020 είχε ως συνέπεια την αύξηση της συνεισφοράς του Τομέα στο 50% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας.

Η δυνατότητα της Εταιρείας για προμήθεια φυσικού αερίου σε  ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της Εταιρείας (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν την συνολική  παραγωγή των μονάδων, να ανέλθει στις 5,55 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 11,1% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 29,7% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου.

Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 6,07 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,1% της συνολικής ζήτησης.

Κατά τη διάρκεια του 2020, το μερίδιο της MYTILINEOS επί των συνολικών εισαγωγών Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, ανήλθε σε 36% ενώ το αντίστοιχο μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών κυμαίνεται στα επίπεδα του 72%.

Σημαντικά αυξημένη ήταν τόσο η κερδοφορία, όσο και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς στο τρίτο τρίμηνο του 2020 τέθηκαν σε λειτουργία επιπλέον 11MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της MYTILINEOS στα 222MW, ενώ το ίδιο διάστημα ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου Αιολικού Πάρκου 43,2MW.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia συνέχισε να ισχυροποιεί τη θέση της ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος, ιδιώτης προμηθευτής, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς στο 7,7% από 5,5% στα τέλη του 2019, εκπροσωπώντας πλέον περισσότερους από 285.000 πελάτες στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.

Τέλος, συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’  τρίμηνο του 2021. Η νέα μονάδα θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της MYTILINEOS στην αγορά ηλεκτρισμού, τόσο αναφορικά με την παραγωγή, όσο και με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες.

Η MYTILINEOS, διαθέτοντας σήμερα εγκατεστημένη ισχύ ~1,4 GW από θερμικούς σταθμούς και έργα ΑΠΕ σε λειτουργία, καθώς και την 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών, έχει εδραιώσει τη θέση της ως η μεγαλύτερη ιδιωτική καθετοποιημένη Εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού  κατακτώντας το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα τόσο από την εφαρμογή του Target Model που έχει τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2020, όσο και από τη εν γένει πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

 

  1. Τομέας Μεταλλουργίας

 

Ποσά σε εκ €

FY 2020

FY 2019

Δ %

Κύκλος Εργασιών

499

594

-16%

EBITDA

136

164

-17%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ.βάσης)

EBITDA

27,2%

27,6%

-35

 

Συνολικοί όγκοι Παραγωγής (χιλ.τν)

FY 2020

FY2019

Δ%

Αλουμίνα

826,5

820,1

0,8%

Πρωτόχυτο Αλουμίνιο

181,9

181,3

0,4%

Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο

42,5

25,8

64,5%

Συνολική Παραγωγή Αλουμινίου

224,4

207,1

8,4%

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας

FY 2020

FY2019

Δ%

3Μ LME

1.730,0

1.811,0

-4,5%

Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API)

270,8

332,0

-18,4%

 

 

 

 

 

 

Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid 19 και η αβεβαιότητα αναφορικά με το χρονικό ορίζοντα αντιμετώπισής της δημιούργησε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας που επηρέασαν τις αγορές αλουμίνας και αλουμινίου, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αδύναμο περιβάλλον τιμών, τάση που ωστόσο αναστράφηκε στο Β Εξάμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, η τιμή του αλουμινίου στο LME καταγράφοντας χαμηλό στα 1.460$/t ανέκαμψε δυναμικά στη συνέχεια  με αποτέλεσμα η μέση τιμή του έτους να διαμορφωθεί στα $1.730/t που αντιστοιχεί σε μείωση 4,5% έναντι του 2019.

Αντίστοιχα, ο δείκτης API της αλουμίνας κατέγραψε επίσης σημαντική πτώση αγγίζοντας τα επίπεδα των 230$/t, με μέση τιμή έτους στα περίπου 270$/t, μειωμένη κατά περίπου 18% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Στο τέλος του 2020 οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά, ενισχυμένες από τα αισιόδοξα  νέα για την πρόοδο των εμβολιασμών και τον θετικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία

Το Δολάριο ΗΠΑ, παρότι κινήθηκε ανοδικά έναντι του Ευρώ στο πρώτο μισό του έτους, κατόπιν έχασε αισθητά τη δυναμική του, ιδιαίτερα προς το τέλος του έτους, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 1,14 έναντι του ευρώ, ελαφρά αποδυναμωμένο έναντι του 2019 (€/$ 1,12)

Παρά το αδύναμο περιβάλλον τιμών, ο Τομέας Μεταλλουργίας επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα, διατηρώντας τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας του στα υψηλά επίπεδα του 2019, επωφελούμενος από τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση του κόστους, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 25% στην αλουμίνα και περίπου 20% στο πρωτόχυτο αλουμίνιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας, αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Συγκεκριμένα, το 2020, ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών 499 εκατ., που αντιστοιχεί σε 26% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 594, εκατ. το 2019, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στο αδύναμο περιβάλλον τιμών, ενώ οι όγκοι των πωλήσεων κατέγραψαν αυξητική τάση.  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 διαμορφώθηκαν σε 136 εκατ. έναντι164 εκατ., το προηγούμενο έτος.

Το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας για τη Μεταλλουργία με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις έως τώρα εξοικονομήσεις να ανέρχονται σε 19 εκατ.. Το πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2021, με τον συνολικό στόχο να ανέρχεται σε €60 εκατ., εκ των οποίων €35 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.

 

2.3. Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

 

Ποσά σε εκ €

FY 2020

FY 2019

Δ %

Κύκλος Εργασιών

264

388

-32%

EBITDA

15

29

-49%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ.βάσης)

EBITDA

5,7%

7,5%

-179

 

Στις αρχές του 2020 ο Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας  αναδείχθηκε σε αυτόνομο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, σηματοδοτώντας τη στρατηγική εστίαση της Εταιρείας στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης ενέργειας, τόσο μέσω της κατασκευής έργων για τρίτους, όσο και μέσω της δικής της πλατφόρμας ανάπτυξης και κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων.

Συνολικά, το 2020 ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 264 εκατ., που αντιστοιχεί σε 14% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 388 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), το 2020. διαμορφώθηκαν σε 15 εκατ. έναντι 29 εκατ., το προηγούμενο έτος.           

Οι επιπτώσεις της πανδημίας επηρέασαν τις οικονομικές επιδόσεις του Τομέα, ειδικά τους πρώτους εννέα μήνες, καθώς μετατοπίστηκε χρονικά τόσο η έναρξη κατασκευής των ήδη συμβασιοποιημένων έργων, όσο και η υπογραφή νέων. Στο τελευταίο τρίμηνο άρχισε η σταδιακή ανάκαμψη με την υπογραφή νέων έργων και την ομαλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών. Ειδικότερα τους τελευταίους μήνες του έτους, η Εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά από νέες συμφωνίες, τόσο με την απόκτηση έργων για την δική της πλατφόρμα, όσο και για κατασκευή για τρίτους σε χώρες όπως η Χιλή, η Ισπανία, η Σκωτία, η Αυστραλία και η Ελλάδα.

Σχετικά με τα έργα για τρίτους, παρά τις αντίξοες συνθήκες και παρά από τους περιορισμούς σε πολλές αγορές και χώρες η Εταιρεία κατόρθωσε κατά τη διάρκεια του 2020 την επιτυχημένη ολοκλήρωση μεγάλων έργων όπως το έργο Talasol στην Ισπανία 300MW, το Atacama στη Χιλή ισχύος 170MW αλλά και σημαντικά έργα στο Καζακστάν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους αναδόχους EPC, για έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας.

Αναφορικά με τα έργα BOT (Build-Operate-Transfer), η Εταιρεία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του  2020 πραγματοποίησε την πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα συμβατικού τιμήματος €45,8 εκατ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η ανάπτυξη έργων σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Χιλή, το Μεξικό, η Νότιος Κορέα, η Ταιβάν και η Αυστραλία. Η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου πλησιάζει τα 4,3 GW και αφορά σε έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια: από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, έως και έργα που είναι έτοιμα για κατασκευή.

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας συνεχίζει να επικεντρώνεται στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές, καθώς εταιρείες και χώρες επικεντρώνονται στην ταχύτερη ενσωμάτωση της πράσινης ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα, προκειμένου να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες της MYTILINEOS στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας θα αποτελέσουν «σημαντικό καταλύτη» για τη λειτουργική κερδοφορία της το ερχόμενο έτος, με σημαντική αύξηση των έργων που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Τομέας, τόσο σε έργα τρίτων, όσο και σε έργα ιδίων επενδύσεων μέσα από την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία / πώληση φωτοβολταϊκών ή έργων αποθήκευσης ενέργειας.

 

  1. Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 

Ποσά σε εκ €

FY 2020

FY 2019

Δ %

Κύκλος Εργασιών

208

278

-25 %

EBITDA

11

22

-50%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ. βάσης)

EBITDA

5,3%

7,9%

-263

 

Οι οικονομικές επιδόσεις του Τομέα  Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν επηρεασθεί το 2020 από την πανδημία του Covid 19 καθώς υπήρξε χρονική μετατόπισης στην υλοποίηση των έργων. Παρόλα αυτά ο Τομέας επέδειξε ανθεκτικότητα, παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 208 εκ. έναντι 278 εκ. το 2019, ενώ το EBITDA μετά τη σημαντική ανάκαμψη που σημείωσε στο Δ Τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 11 εκ. έναντι 22 εκ. το 219.

Το 2020 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών μετασχηματίζεται, με καινούρια οργανωτική δομή και εστιάζει πλέον σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάκαμψης αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις εταιρείες που διαθέτουν τη δυνατότητα και τη τεχνογνωσία να συμμετέχουν σε έργα που προωθούν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης (π.χ. έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εκτέλεση καινοτόμων first-of kind ενεργειακών έργων). Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 4ο τρίμηνο του 2020 έχει αρχίσει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα 2020, με αφετηρία την αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου εντός του 2020, την εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων, αλλά και την ανάληψη νέων έργων με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων ανέρχεται πλέον σε 1.023 εκ.

Προοπτικές για το 2021

 

Η οικονομική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς σημείωσε ιστορική κάμψη το 2020 εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, τάση η οποία αναμένεται να αναστραφεί σταδιακά το 2021, καθώς θα προχωρά η διαδικασία του εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, εκτός των νομισματικών μέτρων, δρομολογούνται σημαντικά δημοσιονομικά πακέτα στήριξης στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία αναμένεται να υποστηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα  και να υποστηρίξουν τον ρυθμό επανάκαμψης των οικονομίων, πάντα με την αίρεση των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας.

Το γενικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, καθώς υπάρχουν ακόμα σημαντικές αβεβαιότητες, τόσο για την ταχύτητα των εμβολιασμών, όσο και για το χρόνο που θα χρειαστεί για να αποδώσουν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας.

Ωστόσο,

 • η ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου σχεδόν στα επίπεδα προ εξάπλωσης της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστικού  κόστους παραγωγής
 • η βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και η σταδιακή αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ως απόρροια της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου
 • και η ωρίμανση νέων σημαντικών έργων στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

θέτουν ισχυρές βάσεις για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων της MYTILINEOS το 2021.

 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτονται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, καθώς και ένα infographic που συνοψίζει τα βασικά τους σημεία

 

 

 

 

4 Φεβρουαρίου 2020

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Συνοδευτικα Αρχεια