Μεγάλο ενδιαφέρον στο Νομό Σερρών για φωτοβολταϊκά πάρκα.

07 04 2021 | 08:55

Παρακολουθώντας το μεγάλο ενδιαφέρον, από πολλούς αγρότες στο νομό Σερρών, για φωτοβολταικά πάρκα και την γενικότερη κινητικότητα περί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θελήσαμε να έχουμε επίσημα στοιχεία γι αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Απευθυνθήκαμε λοιπόν  στον  Διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ Σερρών, τον κ. Πολυμέρη, ο οποίος μας έδωσε εντυπωσιακά στοιχεία και την συνολική εικόνα για αυτό το ζήτημα. Παραθέτουμε το σχετικό μας ερώτημα και την απάντηση του κ. Πολυμέρη.

Μαθαίνουμε κ. Πολυμέρη για μεγάλο αριθμό αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων. Μιλήστε μας για το σημαντικό αυτό θέμα. Πόσες αιτήσεις ιδιωτών έχουν υποβληθεί, πόσες εταιρειών, πόσες «σηκώνει» το δίκτυο και θα εγκριθούν και τελικά τι ισχύ θα έχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας;

Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον των παραγωγών στον Νομό μας είναι πολύ έντονο διαχρονικά, δηλαδή όχι μόνο για το τελευταίο χρονικό διάστημα, για το οποίο με ρωτάτε σχετικά με τις κατατεθειμένες αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα, αλλά από τότε που ξεκίνησε η κατάθεση των αιτήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), δηλαδή από το 2007.

Συνολικά έχουν κατατεθεί για το Νομό Σερρών μέχρι σήμερα περίπου 3.750 αιτήσεις αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή αιτήματα που αφορούν σε σύνδεση σταθμών ΑΠΕ στο δίκτυο Μέσης και Χαμηλής τάσης. Από τα αιτήματα αυτά μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί ή έχει ξεκινήσει η κατασκευή τους και θα ενεργοποιηθούν στο κοντινό μέλλον 2.270 σταθμοί όλων των τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζες, βιοαέρια, αιολικά και ΣΗΘΥΑ) συνολικής ισχύος 137,13ΜW.

Πολλές από τις παραπάνω αιτήσεις δεν προχώρησαν είτε με απόφαση των επενδυτών, είτε λόγω κορεσμού των δικτύων στην περιοχή που εντάσσονταν. Σήμερα υπάρχουν σε εκκρεμότητα, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης και σύνδεσής τους στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 460 αιτήσεις. Από αυτές το 40% έχει υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα ενώ το 60% από εταιρείες.

Στην ερώτηση, πόσες από αυτές τις αιτήσεις «σηκώνει» το δίκτυο, η απάντηση δεν εξαρτάται από μία παράμετρο, δηλαδή μόνο από την ισχύ των σταθμών, όπως θα περίμενε κανείς. Παράγοντες που συνεκτιμώνται για την ένταξη ενός σταθμού, πέραν της ισχύος του, είναι τα χαρακτηριστικά της γραμμής στην οποία ανήκει, η θέση του σταθμού πάνω στη γραμμή και η τεχνολογία του συγκεκριμένου σταθμού (σταθμοί με φωτοβολταϊκές γεννήτριες ή στρεφόμενες γεννήτριες). Επίσης η συμβολή του κάθε σταθμού στη στάθμη βραχυκύκλωσης  του υποσταθμού Υψηλής προς Μέση Τάση είναι από τα βασικότερα στοιχεία στην ένταξη των σταθμών.

Σταθμοί ίδιας ισχύος, αλλά διαφορετικής τεχνολογίας έχουν μεγάλη διαφορά στη συμβολή του αποθέματος βραχυκύκλωσης.

Τέλος, με την ΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 (ΦΕΚ 940Β/20.3.2020), όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες  εξέτασης των αιτημάτων ΑΠΕ για σύνδεση, η σειρά εξέτασης δύναται να αλλάζει, δημιουργώντας μια δυναμική κατάσταση.

Συνεπώς, μετά από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί μια απάντηση, όπως ίσως θα περιμένατε, ότι «χωράνε» ακόμα 10, 20 ή 30MW, ούτε και ότι από τα παραπάνω  460 αιτήματα θα εγκριθούν για σύνδεση τα πρώτα 100, 200 κτλ. Ωστόσο θέλοντας να δώσω μια εικόνα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, σας γνωρίζω ότι από τη συνολική διαθεσιμότητα του νομού έχει καλυφθεί περίπου το 80%.  Συνεπώς, μετά την εξέταση της κάθε μίας αίτησης ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους που ανέφερα, είναι πολύ πιθανό, κάποιες από τις παραπάνω αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα για εξέταση να πάρουν αρνητική απάντηση.

*του Δημήτρη Νάτσιου, Σερραϊκόν Θάρρος)

 

 

 

7 Απριλίου 2021

energypress