Κόμνιος: Ο ενεργειακός μεσολαβητής δεν είναι δικαστής, μπορεί όμως να ενεργοποιήσει τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες

11 02 2024 | 09:26

Για το ρόλο του νέου θεσμού του ενεργειακού μεσολαβητή που έθεσε σε ισχύ η ΡΑΑΕΥ μίλησε στη Ναυτεμπορική ο Κομνηνός Κόμνιος που ανέλαβε το συγκεκριμένο πόστο.

Ο ίδιος μίλησε αρχικά για τα νέα τιμολόγια, λέγοντας ότι η πτώση των τιμών είναι ενθαρρυντική. Ζητούμενο είναι η για να υπάρχει ανταγωνισμός. Η υπουργική απόφαση που έλαβε το ΥΠΕΝ σχετικά με τις νέες κατηγορίες τιμολογίων καλύπτει το κενό που υπήρχε στην αγορά και "θα δούμε στην πράξη την αποτελεσματικότητα των μέτρων". Στο μέτρο που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ορισμένα προϊόντα, πρόωρη αποχώρηση δεν υφίσταται, σημείωσε.

Μιλώντας για τον ίδιο το θεσμό του μεσολαβητή, σχολίασε ότι συναφείς πρωτοβουλίες υπάρχουν σε πολλά επίπεδα, όπως ο συνήγορος του καταναλωτή. Στη ΡΑΑΕΥ άλλωστε λειτουργούσε ήδη το myrae που συγκέντρωνε καταγγελίες και παράπονα για διευθέτηση διαφορών.

Το 2023 η ΡΑΑΕΥ λάμβανε περί τα 500 παράπονα ανά μήνα από τους καταναλωτές. Το 15% της ανταπόκρισης δεν ικανοποιούσε τον καταναλωτή και έτσι η ΡΑΑΕΥ προχώρησε σε δεύτερο επίπεδο. Πλέον με βούληση του καταναλωτή ο μεσολαβητής αναλαμβάνει χωρίς χρέωση να φέρει τα μέρη σε επικοινωνία για επίλυση της ανοικτής διαφοράς μέσω της πλατφόρμας. "Με το πάτημα ενός κουμπιού μεταβιβάζεται σε εμάς το παράπονο", τόνισε ο κ. Κόμνιος.

Όσον αφορά τα συνήθη παράπονα που δέχεται η ΡΑΑΕΥ, αφορούν προβλήματα στην κατανάλωση, αμφισβήτηση ύψους χρεώσεων/κατανάλωσης, κακή εξυπηρέτηση τωνδιαχειριστών και καθυστέρηση στις απαντήσεις. 

"Ο μεσολαβητής δεν είναι δικαστής ούτε διαιτητής, θέλει να φέρει φιλική διευθέτηση, και σε περίπτωση που δεν συμβεί, τότε γίνεται σύσταση εκ μέρους μας. Τα μέρη αν θέλουν την αποδέχονται και γίνεται ένα πρακτικό συμβιβασμού".

Παράλληλα, ο μεσολαβητής θα έχει την εξής ιδιαιτερότητα: αν διαπιστωθούν συστηματικά προβλήματα, θα ενεργοποιείται η εποπτική και ρυθμιστική αρμοδιότητα της Αρχής. 

Τέλος, ο θεσμός αυτός είναι μέρος μιας παλέτας υπηρεσιών από τη ΡΑΑΕΥ, η οποία ετοιμάζει και νέο εργαλείο για πληροφοριοδότες. 

f