Κοινή δήλωση 207 φορέων προς την Ε.Ε. και τα κοινοβούλια για έναν ισχυρό νόμο για την αποκαστάσταση της φύσης…

18 03 2023 | 18:36

Εμείς, οι υπογεγραμμένες 207 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καλούμε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, tα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνουν επειγόντως έναν ισχυρό νόμο για την αποκατάσταση της φύσης που να είναι κατάλληλος για τη δίδυμη  αντιμετώπιση της  βιοποικιλότητας και της κλιματική κρίση.

Οδεύουμε προς μια μαζική εξαφάνιση της βιοποικιλότητας και την κλιματική κατάρρευση, που απειλεί τη βάση της ζωής όπως την ξέρουμε. Η επιστήμη είναι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Οι προσπάθειες μέχρι στιγμής  ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με φύση. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι προκαλούνται ολοένα και συχνότερες ξηρασίες, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές οι επιπτώσεις των κρίσεων είναι όλο και πιο εμφανείς σε όλη την Ευρώπη.

[Πρόχειρη μετάφραση μέσω μεταφραστικής πλατφόρμας] | Joint Statement [KLIK – ΕΔΩ]

φ

https://www.naturefriends.gr/2023/03/14/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-207-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5-%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1/

 

γ

 

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece  Ανθέων 72, 12461 | Τηλ. FAX: 215 5257408 

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΜ Φορέα: 3358) | Περιφέρειας Αττικής - τμήμα Πολιτιστικών Σωματείων (Αριθμός Φακέλου: 20014)

 

Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). https://www.nf-int.org

Οι ΦτΦ/NFGR συνεργάζονται με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς οργανώσεις και Κοινωνικά Δίκτυα για το περιβάλλον, το δίκαιο εμπόριο, τον πολιτισμό κ.ά.

Naturefriends Greece