Ηλεκτρονικά και οι τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις αδειών ΑΠΕ – Η ΡΑΕ αναβαθμίζει το ηλεκτρονικό «εργαλείο» διαχείρισης

Σε αναβάθμιση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου γίνεται πλέον η υποδοχή, διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων των επενδυτών ΑΠΕ για βεβαιώσεις παραγωγού, θα προχωρήσει η ΡΑΕ.

Σκοπός είναι, με την προσθήκη που θα γίνει στο σύστημα, να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά και η υποδοχή και διαχείριση των αιτημάτων για τροποποιήσεις ή μεταβιβάσεις αδειών, το πλήθος των οποίων είναι μεγάλο και βεβαίως μεγαλώνει έτι περαιτέρω όσο διευρύνεται ο αριθμός των υποψήφιων επενδυτών που απευθύνονται στη Ρυθμιστική Αρχή.

Το νέο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ χρησιμοποιήθηκε κατά πρώτον στον πρόσφατο κύκλο του Δεκεμβρίου 2020 όπου υποβλήθηκαν αιτήσεις για 45,5 Γιγαβάτ νέων σταθμών και αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ενώ, όπως σημειώνει η ΡΑΕ είναι απολύτως ασφαλές (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), διαφανές, αξιόπιστο, αυτοματοποιημένο, πολύ απλό στη χρήση και διαθέτει πλήρη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα των: ΑΑΔΕ & ΓΓΠΣ (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), το Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το GIS, το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ και τη Διαύγεια.

Οι υπηρεσίες της Ρυθμιστικής Αρχής έχουν ξεκινήσει την εξέταση του πλήθους των αιτήσεων του τελευταίου κύκλου, κυρίως σε ότι αφορά τις επικαλύψεις των οικοπέδων επί των οποίων έχουν κατατεθεί αιτήσεις. «Εάν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν - ιδίως των χωρικών δεδομένων (shape files) είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που είχαμε δώσει, η ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων θα γίνει πολύ γρήγορα» αναφέρεται αρμοδίως

Ας σημειωθεί ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ διαθέτει ασφαλές σύστημα άμεσης επικοινωνίας με κάθε έναν αιτούντα για παροχή διευκρινιστικών στοιχείων που μπορεί να προκύψουν, γεγονός που θα μειώσει ακόμα περισσότερο το χρόνο αξιολόγησης.

Η ανακοίνωση των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ θα πραγματοποιηθεί μετά την αποτύπωση και τον έλεγχο των χωρικών δεδομένων (shape file) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης.

Στη συνέχεια οι επενδυτές των οποίων οι αιτήσεις θα έχουν αναρτηθεί, θα κληθούν να πληρώσουν τα «Τέλη Βεβαίωσης Παραγωγού» ώστε στη συνέχεια να πάρουν Βεβαίωση Παραγωγού.

Όπως αποδείχτηκε κατά την χρήση του συστήματος στην υποδοχή των αιτήσεων, η έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για κάθε αίτηση και η αυτόματη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ της ΡΑΕ από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ για τις πληρωμές - χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα - εκμηδένισε τη γραφειοκρατία και τον απαιτούμενο χρόνο για ελέγχους, με πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η ΡΑΕ εξετάζει ταυτόχρονα αυτή την περίοδο τα εκκρεμή παλαιά αιτήματα από προηγούμενους κύκλους, αλλά και αιτήματα ιδιοκτητών γης επί της οποίας έχουν δοθεί βεβαιώσεις παραγωγού σε άλλους επενδυτές.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τα 45,5 GW, για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις για Βεβαίωση Παραγωγού στον πρόσφατο κύκλο Δεκεμβρίου 2020, υπάρχουν από παλιά:

·         25 GW από προηγούμενους κύκλους (δηλαδή αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι Δεκέμβρη του 2019) και έχουν λάβει Βεβαίωση Παραγωγού.

·         30 GW που έχουν λάβει Άδεια Παραγωγής παλαιότερα (είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις πριν τον Ιούνιο του 2018).

·         10 GW που είχαν κάνει αίτηση πριν τον Ιούνιο του 2018 και για διάφορους λόγους δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια παραγωγής.

 

 

12 Ιανουαρίου 2021

energypress