Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Γεωπόνο/ Ειδικό συνεργάτη

31 01 2019 | 15:44

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Γεωπόνο/ Ειδικό συνεργάτη για δράσεις που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών».

Περισσότερες πληροφορίες, και αίτηση, στο αρχείο.

 

30 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών