Η ακτινογραφία του ηλεκτρικού συστήματος το 2020

Ιστορική για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας είναι η χρονιά που ολοκληρώθηκε όχι μόνο επειδή δοκιμάστηκαν οι αντοχές του λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς το περίφημο target model, αλλά επιπλέον επειδή καταγράφηκε εντυπωσιακή επίσπευση της συρρίκνωσης του πάλαι ποτέ εθνικού καυσίμου του λιγνίτη.

Αλλά και σε επίπεδο συμβολισμού, στις 8 Ιουνίου 2020 είχαμε ένα ιστορικό ρεκόρ καθώς ήταν η πρώτη ημέρα από τη δεκαετία του ᾽50 κατά την οποία ο λιγνίτης είχε μηδενική συνεισφορά στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Ποια όμως είναι η εικόνα του 2020 ως προς το παραγωγικό ισοζύγιο της αγοράς ηλεκτρισμού βάσει των επίσημων στοιχείων του διαχειριστή του συστήματος ΑΔΜΗΕ; 

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο ενέργειας στο ενδεκάμηνο του έτους κατά το οποίο παρήχθησαν ή εισήχθησαν στο ηλεκτρικό σύστημα 45.771GWh, το βασικό καύσιμο με μερίδιο 35% (16.073GWh) ήταν το φυσικό αέριο. Ακολούθησαν οι εισαγωγές με μερίδιο 19% (8.603GWh) οι οποίες προβλέπεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο όσο ενοποιούνται οι περιφερειακές αγορές, όπως είναι άλλωστε και ο στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. Στην τρίτη θέση με μερίδιο 18% είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (8.276GWh), που αυξάνονται κατά 5.221GWh ή αλλιώς μερίδιο 11% από την παραγωγή στο δίκτυο που αφορά πρωτίστως σε φωτοβολταϊκά. Δηλαδή στην πραγματικότητα το μερίδιο αγοράς της πράσινης ενέργειας είναι 29%. 

Σε ό,τι αφορά το λιγνίτη, στο 11μηνο του έτους είχε μερίδιο στο συνολικό μείγμα παραγωγής μόλις 11% ή αλλιώς 4.892GWh. Τέλος μερίδιο 6% είχαν τα υδροηλεκτρικά. 

Τέλος ενδιαφέρον, λόγω ακριβώς του κορωνοϊού, εμφανίζουν και τα στοιχεία για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταγράφει σε ορίζοντα 11μήνου μείωση 4,1% από τις 47.598GWh στις 45.670GWh. Η μεγαλύτερη μείωση προήλθε από το δίκτυο 3,3% (1.287GWh) τους πελάτες υψηλής τάσης 7,6% (490GWh) και τα ορυχεία της ΔΕΗ 33,1% (160GWh).

 (του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)