Φωτοβολταϊκά Κρήτης: Να καταργηθεί η χρήση δεύτερου μετρητή στα συστήματα net metering - Χωρίς λόγο το επιπλέον κόστος εγκατάστασης για τους παραγωγούς

29 02 2024 | 14:19

Μη αναγκαία κρίνεται η χρήση δύο μετρητών σε οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα net metering, σύμφωνα με την «Φωτοβολταϊκά Κρήτης», καθώς για τον υπολογισμό των τελικών χρεώσεων επαρκεί μόνο ο ένας εκ των δύο.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί με επιστολή της η εταιρεία προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη ΡΑΑΕΥ και τον ΔΕΔΔΗΕ, σε ένα φ/β σύστημα net metering, ο μετρητής διπλής κατεύθυνσης (Μετρητής 2) καταγράφει τόσο την ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο όσο και την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα και επιστρέφει στο δίκτυο. 

Μέχρι πρότινος, η χρήση ενός επιπλέον μετρητή για την καταγραφή της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό (μετρητής 1) δικαιολογούνταν για τον υπολογισμό χρεώσης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι ΥΚΩ χρεώνονταν για το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας ενώ οι προμήθειες προς ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ετμεαρ μόνο για την εισερχόμενη. 

Εντούτοις, όπως διαπιστώνεται από τους λογαριασμούς net metering, για όλες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλέον η χρέωση γίνεται μόνο για την εισερχόμενη ενέργεια, ενέργεια δηλαδή που καταγράφεται από το μετρητή 2. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί τονίζουν ότι  δεν χρειάζεται ο μετρητής 1, καθώς η έκδοση του τελικού λογαριασμού με βάση τον "καθαρό" υπολογισμό της ενέργειας που πραγματικά καταναλώθηκε από το δίκτυο, πραγματοποιείται μόνο από το μετρητή 2. 

Μάλιστα, για τον υπολογισμό των τελικών χρεώσεων στο πλαίσιο, πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία δεν απαιτούν τη χρήση ενός ξεχωριστού μετρητή παραγωγής για το φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Επικαλούμενη τα παραδείγματα αυτά, η επιστολή επισημαίνει το μεγάλο κόστος της επιπλέον εγκατάστασης αναφορικά με τον κόμβο, την καλωδίωση και τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καταλήγοντας στην ανάγκη κατάργησης του επιπλέον μετρητή, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των συστημάτων net metering.

d