Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Προσωρινή συμφωνία για νέο στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 11,7% έως το 2030, σε όλα τα κράτη μέλη

12 03 2023 | 09:42

Η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία για τη μείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στο επίπεδο της ΕΕ κατά 11,7% το 2030, ανέφερε σε δήλωσή του το Συμβούλιο της ΕΕ.

«Αυτό μεταφράζεται σε ένα ανώτερο όριο 763 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου πετρελαίου για την τελική ενεργειακή κατανάλωση και 993 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου πετρελαίου για την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας», αναφέρεται επίσης.

Το όριο κατανάλωσης για την τελική κατανάλωση θα είναι δεσμευτικό για τα κράτη μέλη ενώ ο στόχος για την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας θα είναι ενδεικτικός, πρόσθεσε το συμβούλιο.

Η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων στο Συμβούλιο και η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνη για τις ενεργειακές πολιτικές θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν αυτή την προσωρινή συμφωνία και στη συνέχεια το κοινοβούλιο και το συμβούλιο θα μπορέσουν να την υιοθετήσουν επισήμως.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε σταδιακή αύξηση του ετήσιου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας για την τελική κατανάλωση ενέργειας από το 2024 έως το 2030. Τα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν νέα ετήσια εξοικονόμηση 1,49% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία θα φθάσει σταδιακά στο 1,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2030.

W