Ευρωπαϊκό δικαστήριο καταγγέλλει τη Μ. Βρετανία για ατμοσφαιρική ρύπανση.

08 03 2021 | 08:49

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Πέμπτη επέπληξε τη Μ. Βρετανία για ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, καθώς τα επίπεδα που μετρήθηκαν συστηματικά παραβιάζουν τα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το διοξείδιο του αζώτου, το οποίο σχετίζεται με την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.

Η υπόθεση κάλυψε τα έτη 2010 έως 2017 και προήλθε από καταγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποβλήθηκε το 2018, όταν η Βρετανία ήταν ακόμη μέλος της ΕΕ, παρέχοντας έτσι στο δικαστήριο τη δικαιοδοσία να δικάσει την εν λόγω υπόθεση.

Έτσι, διαπίστωσε ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου (NO2) σε 16 αστικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένου του Greater London και του Greater Manchester – οι δύο μεγαλύτεροι αστικοί οικισμοί της Βρετανίας – όχι μόνο «συστηματικά» υπερέβησαν τους στόχους για την ποιότητα του αέρα της ΕΕ όπως αυτοί ορίζονται σε μια οδηγία της ΕΕ του 2008, αλλά επίσης, δεν έγιναν αρκετά από την πολιτεία για τη μείωση τους.

Παρά την αποχώρηση από την ΕΕ πέρυσι, η Βρετανία διετάχθει να συμμορφωθεί με το πρότυπο της ΕΕ. Καθώς, εάν δεν το κάνει, θα μπορούσε να της επιβληθεί πρόστιμο.

Ωστόσο, μια περιβαλλοντική ομάδα που χαιρέτισε την ετυμηγορία, ClientEarth, είπε ότι είναι απίθανο ένα πρόστιμο, δεδομένου του Brexit.

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ έχει κερδίσει τρεις νομικές υποθέσεις στη Βρετανία σχετικά με την ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένης μιας τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου ένας ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση συνέβαλε στο θάνατο ενός κοριτσιού εννέα ετών που υπέφερε από άσθμα.

 

 

7 Μαρτίου 2021

Euractiv