Επιδοτήσεις από τον αναπτυξιακό για την παραγωγή εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

20 11 2023 | 04:50news247

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει άμεση εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδίου για την προώθηση πιλοτικών πλωτών αιολικών στις ελληνικές θάλασσες.

Ειδικό καθεστώς στήριξης σε βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής εξοπλισμού για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας αναμένεται να περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα ανακοινώσει το αμέσως επόμενο διάστημα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε συνέχεια του προγράμματος «Produce e-Green» που εγκαινίασε η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η νέα πρόβλεψη στον αναπτυξιακό νόμο στόχο έχει να στηρίξει και να ωθήσει την εγχώρια βιομηχανία να δραστηριοποιηθεί ενεργά στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, παράγοντας εξοπλισμό και προϊόντα για την πράσινο μετασχηματισμό της χώρας.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στα πλαίσια του 5ου συνεδρίου Renewable & Storage Forum, ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον και κινήσεις από μια σειρά εταιρείες του χώρου προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά ανέφερε την περίπτωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τα οποία βρίσκονται σε θέση να παράγουν βάσεις πλωτών ανεμογεννητριών.

Σε αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένο ότι το R&D προβλέπεται να απορροφήσει σε επενδύσεις πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να γίνουν σημαντικά βήματα στη διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την βιομηχανία, με το τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων και εξοπλισμού για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο «σκεπτικό» ασπάζεται και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως αποτυπώνεται στην περίπτωση του σχεδίου για την προώθηση πιλοτικών πλωτών αιολικών, τομέα στον οποίο εκτιμάται ότι θα βρεί άμεση εφαρμογή το μοντέλο ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, η προώθηση των εν λόγω πιλοτικών έργων στόχο έχει να αποτελέσει το έδαφος για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας εν συνόλω στην κατηγορία των υπεράκτιων αιολικών, πράγμα που συνιστά προϋπόθεση για την επίτευξη του τελικού στόχου ισχύος για το 2030 και μετέπειτα.

Μάλιστα παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι χωρίς τοπική εφοδιαστική αλυσίδα θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία να προχωρήσουν τα έργα και δη στα μεγέθη που ορίζουν οι στόχοι, καθώς η υπό διαμόρφωση εφοδιαστική αλυσίδα σήμερα αδυνατεί να καλύψει ακόμη και το 10% των αιολικών πάρκων που έχουν σχεδιαστεί και εξαγγελθεί παγκοσμίως.

Να αναφέρουμε ότι στην εφοδιαστική αλυσίδα που συνοδεύει την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων εμπλέκονται μια σειρά από κλάδοι, όπως ναυπηγεία, λιμάνια, βιομηχανίες καλωδίων, μετάλλων, τσιμέντου, μεταφορές κλπ. Επομένως η ανάπτυξη μιας δευτερογενούς αγοράς συνιστά αναγκαίο όρο για τα «θαλάσσια GW», ωστόσο, από την άλλη, προϋποθέτει μια κρίσιμη μάζα έργων που θα διασφαλίσει ένα βιώσιμο κύκλο εργασιών.

Εκτός από την περίπτωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, ανάλογη πρωτοβουλία δραστηριοποίησης στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας των υπεράκτιων αιολικών σχεδιάζει και η γνωστή βιομηχανία καλωδίων Cenergy Holdings.

Πιο συγκεκριμένα, το φιλόδοξο σχέδιο της Cenergy, συνολικής επένδυσης 100 εκατ. ευρώ, προβλέπει την κατασκευή στις εγκαταστάσεις της Sovel στο βόλο μονάδας που θα παράγει πυλώνες θεμελίων σταθερής βάσης και πλωτών θαλάσσιων αιολικών με προοπτική εξαγωγής και στις κοντινές αγορές της Μεσογείου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός cluster στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και μικρότερες, θεσσαλικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της μητρικής εταιρείας της Sovel στο τομέα του χάλυβα, αλλά και της Cenergy Holdings με την παγκόσμια εμβέλεια σε έργα πράσινης ενέργειας, στη κατασκευή σωλήνων και καλωδίων.