Επαφές της ΡΑΕ στην Αίγυπτο με GASREG και EMGF

09 06 2022 | 21:01

Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου σε θέματα ρυθμιστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κ. Αθανάσιος Δαγούμας, και ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, μέλος της Ολομέλειας της Αρχής, συνοδευόμενοι από τον κ. Μιχάλη Μαθιουλάκη, Σύμβουλο του Γραφείου Προέδρου της ΡΑΕ, στο Καϊρο από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου.

Η αποστολή της ΡΑΕ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Φυσικού Αερίου της Αιγύπτου κ. Karem Mahmoud, και παρακάθησε σε κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο της GASREG. Ο κ. Δαγούμας παρουσίασε τις δράσεις της ΡΑΕ και τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, ενώ από την πλευρά τους ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της GASREG ανέπτυξαν τις προσπάθειες και τις προκλήσεις σε ρυθμιστικό επίπεδο της αιγυπτιακής αγοράς φυσικού αερίου. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, οι Πρόεδροι και τα στελέχη των δύο Ρυθμιστών συζήτησαν παράλληλα για τις ευκαιρίες συνεργασίας και εμβάθυνσης των μεταξύ τους σχέσεων μέσω της δημιουργίας κοινών ομάδων εργασίας μεταξύ επιμέρους Διευθύνσεων και στελεχών των δύο Αρχών.

Επαφές της ΡΑΕ στην Αίγυπτο με GASREG και EMGF

Παράλληλα, η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε συνάντηση και με τον κ. Osama Mobarez, Γενικό Γραμματέα του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum -EMGF) όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την Επιτροπή RAAC (Regulatory Authority Advisory Committee), στην επίσημη σύσταση της οποίας προχώρησε στις αρχές του έτους η Γραμματεία του EMFG, και η οποία θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Φόρουμ επί ρυθμιστικών θεμάτων. Ο κ. Δαγούμας μετέφερε στον κ. Mobarez την ετοιμότητα της ΡΑΕ να συμβάλει ενεργά στις εργασίες της RAAC μεταφέροντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της Αρχής και τη σημαντικότατη εμπειρία των στελεχών της επί του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου στις ομάδες εργασίας και συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

Επαφές της ΡΑΕ στην Αίγυπτο με GASREG και EMGF

Τέλος, η αποστολή της ΡΑΕ έγινε δεκτή στην Ελληνική Πρεσβεία στο Καϊρο όπου είχε την ευκαιρία για μία θερμή και ιδιαιτέρως χρήσιμη συζήτηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο κ. Νικόλαο Γαρηλίδη και τον κ. Περικλή Δαβανέλο, Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’ της Πρεσβείας για τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα σημαντικά ρυθμιστικά θέματα που τις συνοδεύουν.