Συνάντηση εργασίας για τον EuroAsia Interconnector

08 06 2022 | 16:39

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Αθήνα μεταξύ στελεχών της ελληνικής Αρχής και της αντίστοιχης ισραηλινής με θέμα την υλοποίηση του έργου EuroAsia Interconnector για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, από ελληνικής πλευράς, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος Β’ της Αρχής, Δημήτριος Φούρλαρης, ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΡΑΕ και ο καθηγητής Θεόδωρος Τσακίρης, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην τριμερή ομάδα έργου για τον EuroAsia Interconnector. Την ισραηλινή πλευρά εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρισμού, Yoav Katsavoy, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ισραήλ, Shiki Fisher και η Προϊσταμένη του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων, Σχεδιασμού Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ, Orit Ganor.

Τη συνάντηση απασχόλησε, επίσης, η λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού των δύο χωρών και παρουσιάστηκαν οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί σε κάθε χώρα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης με βιώσιμους όρους.